Organization types

Other languages: Organisasjonstyper (norwegian bokmål), Organisationstyper (swedish)

Metadata for Organization

Description

Organisasjonstyper [no]

05/03/2024 13:57:49
Beta
Status
DCAT-AP

URI
http://kulturnav.org/225d61d0-eb81-41f3-86a9-2fa940d305f9
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Organization types
English

Organisasjonstyper
Norwegian bokmål

Organisationstyper
Swedish

Description
Organisasjonstyper
Norwegian bokmål

Typer av organisationer. Datasetet är tänkt att ge en grov typindelning av organisationer efter typ av företagsamhet och verksamhet. Wikipedia-länkad.

Status: Används i drift för vissa typer av organisationer. I övrigt att betrakta som arbetsmaterial inför en diskussion.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Content structure
Norwegian bokmål

Swedish