Kraftmuseet (Museum) [no]

Other languages: Kraftmuseet (norwegian bokmål)

Kulturorganisasjoner (Kulturdirektoratet) [no]

Description
Kraftmuseet er eit kulturhistorisk museum med 18 fast tilsette.
Museet skal samla inn og dokumentera, sikra, driva forsking og formidla historie knytt til elvar og vatn, vasskraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevjande industri og industristaden. [nn]
Type
Dataset owner
Arts Council Norway owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:49:04
06/04/2024 09:18:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6c4cd9ff-b9c8-453f-98ad-673b28080856 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kraftmuseet
Norwegian bokmål

Other name
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum [no] -

-Name
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Norwegian bokmål

-Timespan
2018
--Latest time
2018
Description
Kraftmuseet er eit kulturhistorisk museum med 18 fast tilsette.
Museet skal samla inn og dokumentera, sikra, driva forsking og formidla historie knytt til elvar og vatn, vasskraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevjande industri og industristaden.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Establishment
1989

-Time
1989
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål


Place reference
Vestland (Fylke) [no], Ullensvang [no], Naustbakken 7, 5770 Tyssedal, Norge [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Ullensvang
Norwegian bokmål

-Place (text)
Naustbakken 7, 5770 Tyssedal, Norge
Norwegian bokmål
Geodata
60.1192, 6.55639, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.1192
-Longitude (Easting)
6.55639
DigitaltMuseum
NVIM
-Id
NVIM
-System
DigitaltMuseum