Behrends, Maximilian Alexander (1839 - 1903) [no]

Behrends, Maximilian Alexander (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 15:17:14
03/06/2023 01:07:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e36e0655-dbce-4654-b026-b02c194ef8a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Behrends, Maximilian Alexander
Norwegian bokmål

First name
Maximilian Alexander
Norwegian bokmål

Last name
Behrends
Norwegian bokmål

Alternative name
Behrends, Max
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
16/09/1839

-Time
16/09/1839
Death
01/06/1903

-Time
01/06/1903
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Berlin 16.09.1839, d. i Stenkjær 01.06.1903. Sønn av hoff-fotograf Johan Ferdinand B. (1804-66) og Marie Phister (1810-42). G.1870 m. Margrethe Mathea Wold (1852-). Kom til Norge som assistent hos Marie Bull i Bergen. Etter en avisfeide med henne begynte han i 1867 eget atelier sammen med Johan Dahl. Hadde deretter atelier alene på Muralmindingen og i 1884 i Kortpilsmuget. I 1888 var adressen Torvalmending 10, og før 1891 forsvant han fra Bergen. Bakpå noen av sine første bilder averterer han med "Max Behrends. Portraitmaler. Bergen. Største Udvalg af Norske Nationalbilleder". 29.10.1890 averterte han som nyetablert fotograf i Trondhjem, adresse Nordre Gade 5. I slutten av 1890-årene slo han seg ned i Steinkjer, hvor han hadde atelier på Søndre Side. I 1876 fotograferte han i Hammerfest og sannsynligvis samme året i Tromsø. De tre av hans ni barn som nådde voksen alder gikk i lære hos faren og ble fotografer, og sønnen Gustav M. overtok forretningen i Stenkjer, som han drev inntil den ble ødelagt av tyskernes bombing i 1940.

Virkested:
1876: Tromsø
1876: Hammerfest
1890-0000: Trondhjem
1860 ca-1890 ca: Bergen, Kortpilsmuge, Torvalm. 10
1900 ca-1903: Steinkjer

Norwegian bokmål

Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Fotograf

-Type of activity (text)
Fotograf
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989

Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
191

-Id
191
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005021

-Id
021036005021
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
DB8F6B7D-E748-40DF-A164-4F45BF103155

-Id
DB8F6B7D-E748-40DF-A164-4F45BF103155
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål