Borgen, Otto (1877 - 1958) [no]

Other languages: Borgen, Otto (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:08:45
08/06/2024 03:15:32
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/537b26cf-93d4-4a7d-8bd9-24621d53f4a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Borgen, Otto
Norwegian bokmål

First name
Otto
Norwegian bokmål

Last name
Borgen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1958

-Time
1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Drammen 19.12.1877, d. s. st 18.02.1958. Sønn av kjøpmann Otto B. (19.9.1831-31.1.1913) og Engel Sophie Poulsson (15.5.1840-29.9.1934), g. 6.6.1906 m. Gudrun Norby (1882-1948), datter av skoleinspektør i Bergen Johan Jakob N. (1852-1911) og Olga Marie Berg (1855-1936), 5 barn. Utdannet hos Rude i Drammen, bestyrte en større forretning i Trondheim 1896-99. Fotograferte i Bergen fra 1898/99, hvor han averterte med "v. d. Fehrs forrige Atelier". I 1913 flyttet han tilbake til Drammen, hvor han innredet fotografisk atelier i 2. etasje i Møller og Skarras forretningsgård (Jernbanetorvet). 1 1916 overtok han "Flogelands Atelier" i Toldbodgt.8, startet ca. 1906 av Borghild Flogeland, senere med ektefellen Hans Christian Christoffersen som medarbeider, og drev det med firmanavnet "Flogelands Eftf.". Han fortsatte som fotograf like til 1955, da han på grunn av sykdom trakk seg tilbake, 78 år gammel.

Virkested:
1898 ca-1913: Bergen
1913-1955: Drammen
1896-1899: Trondheim

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Østfold fylkes billedarkiv, 1992

Skjema Gamler Bergen Museum 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
306

-Id
306
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005206

-Id
021036005206
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
2F76F406-DC97-4BCF-BAD5-6398734A1883

-Id
2F76F406-DC97-4BCF-BAD5-6398734A1883
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål