Engvig, Johan Konrad (1850 - 1918) [no]

Engvig, Johan Konrad (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:14
30/05/2020 02:26:37
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/27501ac0-024d-4eeb-bd71-437447422209 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engvig, Johan Konrad
Norwegian bokmål

First name
Johan Konrad
Norwegian bokmål

Last name
Engvig
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1850

-Time
1850
Death
1918

-Time
1918
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 22.10.1850 - død 1918
Sønn av smedmester Ole K. E. (1815-), gift 1873 med Caroline Haraldsen, datter av Oline og Johan H., 4 sønner, 4 døtre. Fikk borgerskap som Photografist 22.10.1875 i Kristiansund, etter å ha drevet fotograffirmaet "Engvig & Frost" fra 1871 sammen med J. O. Frost. Etter at Frost i 1875 drog til Trondheim startet han sitt eget firma, som fremdeles eksisterer i samme families eie. Han begynte tidlig med kinodrift i lokalene i Torvgaten, og lenge før lydfilmens tid introduserte han sin egen form for "lydfilm. En av sønnene, Einar, utdannet seg til kinomaskinist, og da faren døde i 1918 fortsatte han kinodriften sammen med moren inntil bestemmelsen om kommunal kinodrift kom i 1924. Ved siden av fotograferingen og kinodriften var fiske Engvigs store lidenskap. Han var også aktiv skytter og politiker. I 1881 stiftet han sammen med endel andre "Christiansund Preserving Co.", og var en av dets ledere.

Virkested:
1871-1918: Kristiansund

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Norsk fagfoto 12(1975) : 10, s. 269-271
Fotograf Engvig 100 år. Kristiansund, Engvig, 1975
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
575

-Id
575
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005750

-Id
021036005750
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål