RiddoDuottarMuseat (Museum) [no]

Other languages: RiddoDuottarMuseat (norwegian bokmål), RiddoDuottarMuseat (northern sami)

Kulturorganisasjoner (Kulturdirektoratet) [no]

Description
RiddoDuottarMuseat (RDM) er en privat stiftelse bestående av fire samiske museer i Vest-Finnmark; De Samiske Samlinger i Karasjok, Kautokeino bygdetun, Porsanger museum og Kokelv sjøsamiske museum i Kvalsund kommune.

Stifterne av RDM er: Stiftelsen De Samiske Samlinger, Kautokeino kommune, Porsanger kommune og Stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum. Stifterne er også eiere av alle samlinger, driftsbygninger og bygninger/installasjoner som for øvrig er tilknyttet hver enkelt museumsenhet. [no]
Type
Dataset owner
Arts Council Norway owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:04:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/590269d9-ffa4-45f6-8c69-80026919f4b4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
RiddoDuottarMuseat
Norwegian bokmål

RiddoDuottarMuseat
Northern Sami

Description
RiddoDuottarMuseat (RDM) er en privat stiftelse bestående av fire samiske museer i Vest-Finnmark; De Samiske Samlinger i Karasjok, Kautokeino bygdetun, Porsanger museum og Kokelv sjøsamiske museum i Kvalsund kommune.

Stifterne av RDM er: Stiftelsen De Samiske Samlinger, Kautokeino kommune, Porsanger kommune og Stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum. Stifterne er også eiere av alle samlinger, driftsbygninger og bygninger/installasjoner som for øvrig er tilknyttet hver enkelt museumsenhet.
Norwegian bokmål

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
Norwegian bokmål


Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
Troms og Finnmark (Fylke) [no], Karasjok kommune [no], Mari Boine Geaidnu 17, 9730 Karasjok, Norge [no]

-Specified
Karasjok kommune
Norwegian bokmål

-Place (text)
Mari Boine Geaidnu 17, 9730 Karasjok, Norge
Norwegian bokmål
Geodata
69.473367, 25.520213, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
69.473367
-Longitude (Easting)
25.520213
DigitaltMuseum
RDM
-Id
RDM
-System
DigitaltMuseum