Lödöse museum (Museum) [sv]

Lödöse museum (swedish)

Cultural Heritage Organizations (KulturIT AS [no])

Description
Lödöse museum är huvudsakligen ett arkeologiskt museum. Det första museet i Lödöse öppnade 1965, efter att man gjort ett antal större utgrävningar i byn. Vår nuvarande museibyggnad, invigd 1994, är bättre anpassad för en bredare verksamhet. Sedan sommaren 2012 finns också Lödöse bibliotek i samma byggnad - vilket har skapat en unik mix av museum och bibliotek. [sv]
Type
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/04/2021 09:00:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/614087fc-8a93-4861-8dc1-0defd791db79 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Lödöse museum
Swedish

Description
Lödöse museum är huvudsakligen ett arkeologiskt museum. Det första museet i Lödöse öppnade 1965, efter att man gjort ett antal större utgrävningar i byn. Vår nuvarande museibyggnad, invigd 1994, är bättre anpassad för en bredare verksamhet. Sedan sommaren 2012 finns också Lödöse bibliotek i samma byggnad - vilket har skapat en unik mix av museum och bibliotek.
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Coordinates
58.03609, 12.15416, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.03609
-Longitude (Easting)
12.15416
Was part of at time
Västarvet [sv] 31/12/2019

-Was part of at time
Swedish

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019