Sunnmøre museum (Museum) [no]

Other languages: Sunnmøre museum (norwegian bokmål)

Kulturorganisasjoner (Kulturdirektoratet) [no]

Description
Sunnmøre museum er eit folkemuseum med kulturhistoriske utstillingar og ei omfattande samling av gamle hus og båtar.
Museet dokumenterar og formidlar Sunnmøres kulturhistorie frå steinalder og opp til nyare tid. På området finn du 55 gamle hus omkransa av eit vakkert friluftsområde. I Båthallen og ved kaia finn du ei omfattande båtsamling. Museet er ein del av regionsmuseet Stiftinga Viti. På museumsområdet ligg også Middelaldermuseet som er bygd over tufter frå Borgundkaupstaden.

Sunnmøre m...
Sunnmøre museum er eit folkemuseum med kulturhistoriske utstillingar og ei omfattande samling av gamle hus og båtar.
Museet dokumenterar og formidlar Sunnmøres kulturhistorie frå steinalder og opp til nyare tid. På området finn du 55 gamle hus omkransa av eit vakkert friluftsområde. I Båthallen og ved kaia finn du ei omfattande båtsamling. Museet er ein del av regionsmuseet Stiftinga Viti. På museumsområdet ligg også Middelaldermuseet som er bygd over tufter frå Borgundkaupstaden.

Sunnmøre museum vart skipa i 1931 og har sidan opparbeida seg ei omfattande samling av kulturhistoriske gjenstandar. Desse har i seinare tid, gjennom eit mangeårig og kontinuerlig arbeid, blitt gjort tilgjengeleg på DigitaltMuseum. [no]
Type
Dataset owner
Arts Council Norway owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:44:27
01/06/2024 10:14:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5bcfd63f-ebb1-42cd-b87b-9aa3361f31cc | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Sunnmøre museum
Norwegian bokmål

Alternative name
Stiftinga Sunnmøre Museum
Norwegian bokmål

Description
Sunnmøre museum er eit folkemuseum med kulturhistoriske utstillingar og ei omfattande samling av gamle hus og båtar.
Museet dokumenterar og formidlar Sunnmøres kulturhistorie frå steinalder og opp til nyare tid. På området finn du 55 gamle hus omkransa av eit vakkert friluftsområde. I Båthallen og ved kaia finn du ei omfattande båtsamling. Museet er ein del av regionsmuseet Stiftinga Viti. På museumsområdet ligg også Middelaldermuseet som er bygd over tufter frå Borgundkaupstaden.

Sunnmøre museum vart skipa i 1931 og har sidan opparbeida seg ei omfattande samling av kulturhistoriske gjenstandar. Desse har i seinare tid, gjennom eit mangeårig og kontinuerlig arbeid, blitt gjort tilgjengeleg på DigitaltMuseum.
Norwegian bokmål

Stiftinga Sunnmøre Museum består av 12 ulike museum i regionen. Vi samlar inn materielle og immaterielle minne som særpregar vår region. Gjennom våre samlingar fortel vi om natur, liv og arbeid på Sunnmøre dei siste 10.000 år.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
Norwegian bokmål


Address
Museumsvegen 12 6015 Ålesund Norway (Country)

-Address
Museumsvegen 12
-Postal code
6015
-Postal place
Ålesund
-Country

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk
Place reference
Møre og Romsdal (Fylke) [no], Ålesund [no], Museumsvegen 12, 6015 Ålesund, Norge [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Ålesund
Norwegian bokmål

-Place (text)
Museumsvegen 12, 6015 Ålesund, Norge
Norwegian bokmål
Geodata
62.468748, 6.235962, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.468748
-Longitude (Easting)
6.235962
Telephone
70239000

-Telephone number
70239000
Had part at time
Norwegian bokmål


Norwegian bokmål
2021?

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Topic
Norwegian bokmål

Swedish

DigitaltMuseum
SM

-Id
SM
-System
DigitaltMuseum
FAST-ID
187

-Id
187
-System
FAST-ID
Enhetsregisteret: Organisasjonsnummer
989377132
-Id
989377132
-System
Enhetsregisteret: Organisasjonsnummer