Dalarnas museum (Museum) [sv]

Dalarnas museum (swedish)

Cultural Heritage Organizations (KulturIT AS [no])

Description
Dalarnas museum är ett länsmuseum med uppdrag att verka i hela Dalarna. [sv]
Type
Dataset owner
KulturIT AS (Selskap) [no] owns the information on this page
Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no [no]
Last changed
21/04/2017 07:29:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2716d9f0-e78c-4bfc-92a4-59becb693be9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dalarnas museum
Swedish

Description
Dalarnas museum är ett länsmuseum med uppdrag att verka i hela Dalarna.
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Embryot till dagens länsmuseum finns att söka i tillkomsten av Dalarnas Fornminnesförening, som bildades 1862 som den sjätte fornminnesföreningen i landet. Föreningen började mycket snabbt att samla in föremål och arkivalier för att bevara dem för framtiden. 1883 förvärvade fornminnesföreningen sin första museibyggnad - trivialskolans gamla gymnastiksal, som fortfarande finns kvar i hörnet Kristinegatan - Promenaden. 1892 öppnades museet för allmänheten under namnet Dala Fornsal. 1926 flyttade Fornsalen in i den s k Vallmanska villan, som låg strax ovanför landstingets nuvarande kanslihus. Landstinget förvärvade och lät riva huset i mitten av 1950 - talet varpå museisamlingarna magasinerades i olika lokaler i staden, och landsantikvarien (Ingemar Tunander 1950-1955) med sin lilla expedition flyttade in i Konsthallen i avaktan på att länsmuseifrågan skulle finna sin slutgiltiga lösning.

Dalarnas museum - viktiga årtal

1862 Dalarnas Fornminnesförening bildas
1883 Första museibyggnaden - trivialskolans gamla gymnastiksal
1890 Landstinget börjar stödja verksamheten kontinuerligt
1892 Dala Fornsal - museisamlingen öppnas för allmänheten
1915 Dalarnas hembygdsförbund bildas
1926 Andra museibyggnaden - Vallmanska villan
1930 Fornminnesföreningen och hembygdsförbundet går samman till DFHF, Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund
1936 Falu stads konsthall invigs
1937 Landsantikvarietjänst inrättas (Svante Svärdström)
1955 Dala Fornsal flyttar till Konsthallen
1962 Dalarnas museum invigs. Konstavdelningen blir ny verksamhet
1967 Museet börjar med vandringsutställningar
1976 Stiftelsen Dalarnas museum blir ny huvudman
1982 Konsthallen återinvigs efter upprustning
1984 Museet byggs till med verkstad, kontor och hörsal
1985 Selma Lagerlöfs arbetsrum invigs på museet
1986 Framtidsmuseet invigs i Borlänge
1996 Dalarnas museum får tre stjärnor i Guide Michelin
2007 Nya Dalarnas museum invigs

(Källa: Museets webbplats)

Swedish

Has works/objects by
-Text
Historik, Dalarnas museums webbplats, läst 2017-04-21.
Swedish