Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Other languages: Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (swedish)

Person

Description

Detta dataset innehåller personer med koppling till samlingarna vid Statens museer för världskultur (Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet). Ursprunget är ett analogt kortregister på Etnografiska museet med personer som samlat in/donerat/sålt samlingar till museet. När registret blev digitalt har det utökats med, dels motsvarande personer vid de andra museerna i myndigheten, men också med upphovsmän (hantverkare, fotografer, konstnärer). [sv]

Dataset
Dataset owner
25/05/2024 05:40:57
26/05/2024 10:17:32
In operation
Status
DCAT-AP DigitaltMuseum
Purpose

Syftet med detta dataset är att stärka kunskapen om och främja intresset för de samlingar som SMVK förvaltar.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i detta dataset är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att...

Syftet med detta dataset är att stärka kunskapen om och främja intresset för de samlingar som SMVK förvaltar.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i detta dataset är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Statens museer för världskulturs uppdrag.

Skicka e-post till: registrator@varldskulturmuseerna.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, ange "PUL" i ämnesraden. Då kan du begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas eller att ditt namn tas bort helt. [sv]


URI
http://kulturnav.org/434bb1b5-eb51-4f56-aec4-5f5a79835b31
Download
Login/register to download the dataset content
101 to 120 of 2533 hits.
Name
Personer med anknytning till Världskulturmuseerna
Swedish

Description
Detta dataset innehåller personer med koppling till samlingarna vid Statens museer för världskultur (Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet). Ursprunget är ett analogt kortregister på Etnografiska museet med personer som samlat in/donerat/sålt samlingar till museet. När registret blev digitalt har det utökats med, dels motsvarande personer vid de andra museerna i myndigheten, men också med upphovsmän (hantverkare, fotografer, konstnärer).
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Purpose
Syftet med detta dataset är att stärka kunskapen om och främja intresset för de samlingar som SMVK förvaltar.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i detta dataset är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Statens museer för världskulturs uppdrag.

Skicka e-post till: registrator@varldskulturmuseerna.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, ange "PUL" i ämnesraden. Då kan du begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas eller att ditt namn tas bort helt.
Swedish

Default status

Norwegian bokmål


Estonian

Norwegian nynorsk