Andrée, Richard (1835 - 1912) [sv]

Other languages: Andrée, Richard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Richard Andree, född 26 februari 1835 i Braunschweig, död 22 februari 1912 i München, var en tysk geograf och etnograf; son till Karl Andree. Andree ägnade sig åt forskning särskilt rörande de tysk-slaviska folken och de keltiska stammarna i Skottland. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:33:09
25/05/2024 05:43:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4383fb2c-4c80-4b3d-94ba-af175a063ca0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andrée, Richard
Swedish

First name
Richard
Swedish

Last name
Andrée
Swedish

Alternative name
Andree, Rickard
Swedish

Title
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
Description
Richard Andree, född 26 februari 1835 i Braunschweig, död 22 februari 1912 i München, var en tysk geograf och etnograf; son till Karl Andree. Andree ägnade sig åt forskning särskilt rörande de tysk-slaviska folken och de keltiska stammarna i Skottland.
Swedish

Wikipedia

Birth
26/02/1835

-Time
26/02/1835
Death
22/02/1912

-Time
22/02/1912
Biography

Richard Andree, född 26 februari 1835 i Braunschweig, död 22 februari 1912 i München, var en tysk geograf och etnograf; son till Karl Andree. Andree ägnade sig åt forskning särskilt rörande de tysk-slaviska folken och de keltiska stammarna i Skottland. Åren 1874-90 var han ledare för Velhagens och Klasings geografiska anstalt i Leipzig. Bland hans arbeten märks Ethnographische Parallelen und Vergleiche (1878, ny följd 1889) samt vidare Physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reichs (tillsammans med Oscar Ferdinand Peschel, 1877), Allgemeiner Handatlas (1881; fjärde upplagan 1899), som fick stor spridning även i Sverige, och (tillsammans med A. Scobel) en karta över Afrika i storleken 1:10 miljoner (1892) m. fl. Från 1891 redigerade han den av fadern grundade tidskriften "Globus". (Wikipedia 091019).

Swedish

Activity
, , Tyskland [sv],

-Place reference
, , Tyskland [sv],
--Place (text)
Tyskland
Swedish
Carlotta-SMVK
3247482

-Id
3247482
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460890
-Id
021037460890
-System
DigitaltMuseum