Andersson, Kurt (1930 - 1991) [sv]

Other languages: Andersson, Kurt (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Kurt Sixten Andersson, född 4 maj 1930, död 22 november 1991, Skövde, missionär. Han var verksam som missionär i Tanzania från 1963 fram till 1991, bl. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:31:27
25/05/2024 05:43:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/48775000-a0cc-4998-88e4-ca3d844a3927 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Kurt
Swedish

First name
Sixten Kurt
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Kurt Sixten Andersson, född 4 maj 1930, död 22 november 1991, Skövde, missionär. Han var verksam som missionär i Tanzania från 1963 fram till 1991, bl.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/05/1930

-Time
20/05/1930
Death
22/11/1991

-Time
22/11/1991
Biography

Kurt Sixten Andersson, född 4 maj 1930, död 22 november 1991, Skövde, missionär. Han var verksam som missionär i Tanzania från 1963 fram till 1991, bl. a. i Same-området (1966 och 1972) och i Arusha (1971 och 1972). Han arbetade för pingstmissionen och var utsänd av Tibro salemförsamling (uppgift i mail från sonen Dan Peter 2015). Han var son till Gottfrid Andersson och Hilma Margareta Andersson och var gift med Irma Viola Andersson (1932-1982) och Harriet Doris Andersson. Med Irma fick han barnen Stephan Bo Lilja; Dan Peter Andersson; Torbjörn Per Anderson; Christer Kjell Andersson och Maud Christina Andersson.

Swedish

Activity
, , Tanzania [sv],

-Place reference
, , Tanzania [sv],
--Place (text)
Tanzania
Swedish
Carlotta-SMVK
1030772

-Id
1030772
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460889
-Id
021037460889
-System
DigitaltMuseum