Andersson, N.J. (Nils Johan) (1821 - 1880)

Andersson, N.J. (norwegian bokmål), Andersson, Nils Johan (swedish), Andersson, Nils J. (german)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Nils Johan Andersson, född 20 februari 1821 i Gärdserums socken, Kalmar län, död 27 mars 1880 i Stockholm, var en svensk botaniker. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
05/07/2021 12:58:00
16/10/2021 08:07:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1b321215-3341-42cb-b0d8-c49846927bf7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, N.J. (Nils Johan)
English

Andersson, N.J.
Norwegian bokmål

Andersson, Nils Johan
Swedish

Andersson, Nils J.
German

Other name
Andersson, N.J. (Nils Johan), 1821-1880 - Name form from the source VIAF

-Name
Andersson, N.J. (Nils Johan), 1821-1880
English

Andersson, Nils Johan, 1821-1880
Swedish

Andersson, Nils J. 1821-1880
German

-Specified
Name form from the source VIAF
English

Navneform fra kilden VIAF
Norwegian bokmål

Namnform från källan VIAF
Swedish

Nimekuju allikast VIAF
Estonian

?Namnform från källan VIAF
Finnish

Namneform frå kjelda VIAF
Norwegian nynorsk
Description
Nils Johan Andersson, född 20 februari 1821 i Gärdserums socken, Kalmar län, död 27 mars 1880 i Stockholm, var en svensk botaniker.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/02/1821

-Time
20/02/1821
Death
27/03/1880

-Time
27/03/1880
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Biography

Nils Johan Andersson, född 20 februari 1821 i Gärdserums socken, Kalmar län, död 27 mars 1880 i Stockholm, var en svensk botaniker.
Av sin far, vilken 1828 var ledamot av bondeståndet och livligt intresserade sig för inrättandet av Nya Elementarskolan i Stockholm, insattes han i detta läroverk. År 1840 blev han student i Uppsala, 1845 filosofie magister och 1846 docent i botanik. År 1847 blev han lärare (1857 lektor) i naturalhistoria vid nämnda skola och lämnade denna befattning först 1874. Redan 1843 började han sina ovanligt vidsträckta resor. Såsom botaniker medföljde han fregatten Eugenie på världsomseglingen 1851-53, vilken han skildrade i brev till tidningen Aftonbladet, sedermera utgivna under titel En werldsomsegling, skildrad i bref (1853-1854, av Anton von Etzel översatt till tyska 1856). Från denna resa hemförde han rika botaniska samlingar. Sedan 1848 var han Svenska trädgårdsföreningens sekreterare. År 1855 utnämndes han till adjunkt i botanik vid Lunds universitet och 1856 till intendent vid Naturhistoriska riksmuseets botaniska avdelning samt lärare vid Bergianska trädgårdsskolan i Stockholm. 1857 blev han professor Bergianus. Han lämnade sina befattningar 1879.

Vid de flesta skandinaviska naturforskaremöten fungerade Andersson dels som sekreterare, dels som ordförande i den botaniska sektionen. Såsom Sveriges kommissarie deltog han de internationella trädgårdsutställningarna och botaniska kongresserna i London, Paris, Amsterdam, Wien, Florens, Köpenhamn och Köln, varjämte han 1868 anordnade trädgårdsutställningen i Stockholm. Han blev ledamot av Vetenskapsakademien 1859.

Under sin 27-åriga verksamhet som lärare gjorde Andersson gagn särskilt genom en lärokurs, som införde en mindre speciell och stel terminologi och lade större vikt vid det morfologiska, åskådliggjorde genom en mängd i texten införda illustrationer, och genom flera planschverk, vilka sedermera blev i Sverige allmänt nyttjade hjälpmedel vid undervisningen. Bland dithörande arbeten kan nämnas Lärobok i botanik (I-III, 1851-1853), Inledning till botaniken (1859-1861; flera upplagor), Atlas öfver den skandinaviska florans naturliga familjer (1849), Väggtaflor för åskådningsundervisningen i botanik (20 planscher, 1861-1862) samt det av honom och lektor Knut Fredrik Thedenius utgivna verket Svensk skolbotanik (1851-1853). Bland hans arbeten kan nämnas Salices Lapponiæ (1845), Monographia Salicum (1867) och Plantæ Scandinaviæ (1849-52; på svenska 1850-52). På den beskrivande botanikens och växtgeografins områden beskrev Andersson i en stor mängd uppsatser Lapplands, Skandinaviens och åtskilliga under jordomseglingen besökta trakters vegetation (till exempel Om Galapagosöarnas vegetation, 1854, i vilken han sökte fullständigt belysa dessa öars växtlighet med utgångspunkt i Charles Darwins lära).

Han var gift med konstnären Anna Tigerhielm.

Swedish

Carlotta-SMVK
25317234

-Id
25317234
-System
Carlotta-SMVK
Editorial note
Imported from VIAF 05/07/2021 12:51:29
English

Importert fra VIAF 05.07.2021 12:51:29
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2021-07-05 12:51:29
Swedish