Angelin, Nils Peter (1805 - 1876) [sv]

Other languages: Angelin, Nils Peter (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Professor, paleontolog och geolog. A. var professor och intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 1864-76. Professor Angelins sterbhus skänkt 1 föremål från Japan, inv. 1883.08. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:01:36
25/05/2024 05:43:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/19f93769-5940-4e5a-97f9-7ced6a53c65d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Angelin, Nils Peter
Swedish

First name
Nils Peter
Swedish

Last name
Angelin
Swedish

Description
Professor, paleontolog och geolog. A. var professor och intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 1864-76. Professor Angelins sterbhus skänkt 1 föremål från Japan, inv. 1883.08. /US
Swedish

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
1805

-Time
1805
Death
1876

-Time
1876
Biography

Professor, paleontolog och geolog. A. var professor och intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 1864-76. Professor Angelins sterbhus skänkt 1 föremål från Japan, inv. 1883.08. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1174246

-Id
1174246
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460891
-Id
021037460891
-System
DigitaltMuseum