Ankarcrona, Sten (1861 - 1936) [sv]

Other languages: Ankarcrona, Sten (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sten Johan Theodor Claes Ankarcrona, född 17 januari 1861 i Hakarps församling, död 27 december 1936 i Stockholm, var en svensk sjöofficer (konteramiral). [sv]
Life role
Dataset owner
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
19/03/2024 21:24:37
25/05/2024 05:43:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/10c27c0b-adb0-4b34-aa04-503dd4884dc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ankarcrona, Sten
Swedish

First name
Sten
Swedish

Last name
Ankarcrona
Swedish

Other name
Ankarcrona, Sten, 1861-1936 [sv] -

-Name
Ankarcrona, Sten, 1861-1936
Swedish

-Specified
Name form from the source VIAF
English

Navneform fra kilden VIAF
Norwegian bokmål

Namnform från källan VIAF
Swedish

Nimekuju allikast VIAF
Estonian

?Namnform från källan VIAF
Finnish

Namneform frå kjelda VIAF
Norwegian nynorsk
Description
Sten Johan Theodor Claes Ankarcrona, född 17 januari 1861 i Hakarps församling, död 27 december 1936 i Stockholm, var en svensk sjöofficer (konteramiral).
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/01/1861

-Time
17/01/1861
Death
27/12/1936

-Time
27/12/1936
Life role
-Life role
Swedish
Biography

Sten Johan Theodor Claes Ankarcrona, född 17 januari 1861 i Hakarps församling, död 27 december 1936 i Stockholm, var en svensk sjöofficer (konteramiral).
Ankarcrona var son till kommendör Johan Ankarcrona och Ebba Bergenstråhle. Han var kadett 1873 och underlöjtnant vid flottan 1879 samt tjänstgjorde i franska flottan 1885–1889. Ankarcrona blev kapten 1889, kommendörkapten av 2:a graden 1900, kommendör 1907 och dokumenterade sig sedermera under en 15-årig tjänstgöring i Marinstaben. 1911 utnämndes Ankarcrona till chef för marinstaben men tog avsked från flottan hösten 1913, när nämnda befattning av andra skäl än militära erhöll en ny innehavare. Han inträdde 1914 som kommendör i flottans reserv och beordrades till personlig tjänst hos kungen, erhöll 1915 i uppdrag att i Köpenhamn överlägga om gemensam konvojering av de nordiska ländernas handelsfartyg under första världskriget. 1916 utnämndes han till konteramiral i flottans reserv och sändes 1923 i speciell mission till Japan. Ankarcrona deltog som sakkunnig i sjömilitära och ekonomiska frågor i ett flertal kommittéer och utredningar.

Han blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1900, ledamot av 1:a klass 1914, ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 1896 och hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 1913, ordförande i Asea, Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, styrelseledamot i Husqvarna vapenfabrik AB, varit ordförande eller ledamot i 1916 års kommitté, suppleant i riksvärderingsnämnden.

Han gifte sig 1898 med Helene Bohnstedt (född 1878), dotter till ryttmästare Knut Bohnstedt och Selma Cassel. Han var far till advokaten Sten Ankarcrona (född 1904).[4]

Swedish

Carlotta-SMVK
25306363

-Id
25306363
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210310484210

-Id
0210310484210
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Imported from VIAF 30/06/2021 12:15:51
English

Importert fra VIAF 30.06.2021 12:15:51
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2021-06-30 12:15:51
Swedish