Ankarcrona, Sten Theodor Stensson (1904 - 1981) [sv]

Other languages: Ankarcrona, Sten Theodor Stensson (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sten Theodor Stensson Ankarcrona, född 10 okt. 1904 i Stockholm, död 14 mars 1981, advokat. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/04/2024 09:39:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c4ac55a0-f49c-43ab-8e73-244f27027edb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ankarcrona, Sten Theodor Stensson
Swedish

First name
Sten
Swedish

Last name
Ankarcrona
Swedish

Title
Advokat

-Title
Advokat
Swedish
Description
Sten Theodor Stensson Ankarcrona, född 10 okt. 1904 i Stockholm, död 14 mars 1981, advokat.
Swedish

Birth
10/10/1904

-Time
10/10/1904
Death
14/03/1981

-Time
14/03/1981
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Sten Theodor Stensson Ankarcrona, född 10 okt. 1904 i Stockholm, död 14 mars 1981, advokat.
Sten Theodor Stensson Ankarcrona var son till sjöofficer Sten Johan Theodor Claes Ankarcrona och Helene Bohnstedt. Han avlade studentexamen 1923 och jur. kand. ex. 1930 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring började han 1937 advokatrörelse i Stockholm och blev ledamot av advokatsamfundet 1938. Han var styrelseledamot, vice ordförande och ordförande i ett flertal industriföretag. 1975 blev han hedersledamot i Sveriges fastighetsägareförbund och 1978 hedersordförande i Stockholms Fastighetsägareförening. Han var sekreterare i Svensk-japanska sällskapet (1929).

Swedish

Carlotta-SMVK
4429076

-Id
4429076
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210310484211
-Id
0210310484211
-System
DigitaltMuseum