Andersson, K.A. (1875 - 1968) [no]

Other languages: Andersson, K.A. (norwegian bokmål), Andersson, Karl Andreas (swedish), Andersson, Karl Andreas (french), Andersson, Karl (german)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Andreas Andersson (i riksdagen kallad Andersson i Fiskebäckskil, senare Andersson i Stockholm), född 24 februari 1875 i Stenkyrka församling, Göteborgs och Bohus län, död 8 oktober 1968 i Danderyds församling, Stockholms län, var en svensk havsforskare, politiker och partiledare (liberal). [sv]
Life role
Dataset owner
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
19/03/2024 21:02:38
25/05/2024 05:43:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f3c30780-46eb-4fb4-9e81-5ef0356d215e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, K.A.
Norwegian bokmål

Andersson, Karl Andreas
Swedish

Andersson, Karl Andreas
French

Andersson, Karl
German

First name
Karl
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Other name
Andersson, K. A. [sv] -

-Name
Andersson, K. A.
Swedish
Andersson, Karl Andreas, 1875-1968 [sv] -

-Name
Andersson, Karl Andreas, 1875-1968
Swedish

Andersson, Karl Andreas, 1875-1968
French

Andersson, Karl 1875-1968
German

-Specified
Name form from the source VIAF
English

Navneform fra kilden VIAF
Norwegian bokmål

Namnform från källan VIAF
Swedish

Nimekuju allikast VIAF
Estonian

?Namnform från källan VIAF
Finnish

Namneform frå kjelda VIAF
Norwegian nynorsk
Description
Karl Andreas Andersson (i riksdagen kallad Andersson i Fiskebäckskil, senare Andersson i Stockholm), född 24 februari 1875 i Stenkyrka församling, Göteborgs och Bohus län, död 8 oktober 1968 i Danderyds församling, Stockholms län, var en svensk havsforskare, politiker och partiledare (liberal).
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/02/1875

-Time
24/02/1875
Death
08/10/1968

-Time
08/10/1968
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Karl Andreas Andersson (i riksdagen kallad Andersson i Fiskebäckskil, senare Andersson i Stockholm), född 24 februari 1875 i Stenkyrka församling, Göteborgs och Bohus län, död 8 oktober 1968 i Danderyds församling, Stockholms län, var en svensk havsforskare, politiker och partiledare (liberal).
Karl Andersson, som kom från en bondefamilj, blev filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1899 och filosofie doktor på en avhandling i zoologi 1907. Han deltog också i den första svenska Antarktisexpeditionen (1901 - 1903) under ledning av Otto Nordenskjöld. År 1907 anställdes han som fiskeriintendent och han var 1925-1941 byråchef vid lantbruksstyrelsens fiskeribyrå. Han var även president för internationella rådet för havsforskning 1948-1952.

Andersson var riksdagsledamot i flera omgångar: den 16 januari-31 december 1913 i första kammaren för Göteborgs och Bohus läns valkrets, 1918-1919 i andra kammaren för Göteborgs och Bohus läns södra valkrets samt 1920-1925 och 1931-1933 i första kammaren för Göteborgs och Bohus läns valkrets. Som liberal politiker tillhörde han i riksdagen Liberala samlingspartiet, och efter den liberala partisplittringen 1923 anslöt han sig till Sveriges liberala partis riksdagsgrupp Liberala riksdagspartiet. I riksdagen var han bland annat suppleant i jordbruksutskottet 1920-1925 och ordförande i andra kammarens tredje tillfälliga utskott 1918. Han var som riksdagsman särskilt engagerad i fiskeri- och sjöfartsfrågor.

Karl Andersson var också partiledare för Sveriges liberala parti 1932-1934 och blev därmed partiets siste ordförande innan bildandet av det återförenade Folkpartiet.

Swedish

Carlotta-SMVK
25342421

-Id
25342421
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210313579975

-Id
0210313579975
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Imported from VIAF 28/06/2023 14:57:22
English

Importert fra VIAF 28.06.2023 14:57:22
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2023-06-28 14:57:22
Swedish