Andersson, John Frans (1848 - 1927) [sv]

Andersson, John Frans (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
John Frans Andersson (John F. Andersson, J. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 19:52:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c2deaf25-5619-4861-b6e3-f905ad6c7435 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, John Frans
Swedish

First name
John Frans[?] Fredrik[?]
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
generalkonsul

-Title
generalkonsul
Swedish
ingenjör

-Title
ingenjör
Swedish
Description
John Frans Andersson (John F. Andersson, J.
Swedish

Birth
30/12/1848

-Time
30/12/1848
Death
1927

-Time
1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

John Frans Andersson (John F. Andersson, J. F. Andersson), född 1848, död 1927, generalkonsul, ingenjör, brobyggare. Enligt auktionskatalogen från 1916: "Såsom 17-årig yngling lämnade John Andersson 1865 det lantliga hemmet i Jemshög (...). Först bar det till sjöss; men 1869 fick A. åter fast fot på landbacken, i Amerika, där han fick anställning vid ett brobygge. Länge skulle det icke dröja, förrän A. efter inhämtade teoretiska grunder började att själv bygga broar, tunnlar och hamnar i olika delar av Nordamerika, i Venezuela, i Peru, i England, Australien och framför allt på Kuba. Redan 1882 i Luisiana tog sig den samlarelust, som alltid latent funnits hos A., uttryck i en börjande samling av naturalier. Men först vid ett besök i Australien 1886 tog den riktig fart genom inköp i Sidney av en samling, som en sjökapten brakt hem från Söderhavsöarne. Sedan gick samlandet utan rast och ro år från år under herrskapet A:s upprepade resor jorden runt, i Japan, i Kina, i Indien, på Ceylon, i Kongo, Egypten, Marocko o.s.v." Samlingarna inrymdes i paret Anderssons tre hem: i Båstad, Djursholm och New York. I samband med parets flytt till Köpenhamn (där Andersson verkade som Generalkonsul) och försäljningen av den sista villan, den i Båstad, såldes och skänktes stora delar av samlingarna. Till Riksmuseets etnografiska avdelning skänktes största delen av den stora samlingen dansmasker från Ceylon, även Kulturhistoriska museet i Lund och Kristianstads och Helsingborgs museer erhöll gåvor. Denna samling hade Andersson förvärvat genom inköp från handelshuset Umlauff i Hamburg (se auktionskatalogen från 1900). Skänkt saml. från Ceylon, inv. 16.9. Saml. från Afrika, Alaska, Söderhavet inropad på auktion i Lund dec. 1916, inv. 17.2. 1 föremål från Marquesasöarna, inv. 33.2., vilket tillhört A., inköpt senare. Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde skänkte 1955 (55.27.1) en psalmbok från Ceylon som J F Andersson överlämnat till Prins Eugen. /US

Swedish

Residence
Jämshög, Blekinge, Blekinge län

-Place reference
Jämshög, Blekinge, Blekinge län
--Place (text)
Jämshög, Blekinge, Blekinge län
Swedish
Carlotta-SMVK
1022981

-Id
1022981
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460888
-Id
021037460888
-System
DigitaltMuseum