Kaptein [no]

Kaptein (norwegian bokmål), Kapten (swedish)

Naval vessel actor roles (Ålands sjöfartsmuseum [sv])

Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/09/2017 11:44:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d046ea03-321c-4792-bf8b-5889d9ac1a13 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kaptein
Norwegian bokmål

Kapten
Swedish

Alternative label
Sjökapten
Swedish

Definition
Sjökapten är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. En sjökapten har rätt att tjänstgöra som befälhavare på alla fartyg i geografiskt obegränsad fart. Ordet kapten används i dagligt tal också om befälhavaren för ett större fartyg, jämför skeppare.
Kapten är även en militär officersgrad med tjänsteställning mellan major/örlogskapten och löjtnant.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Exact match (internal)
Norwegian bokmål