Andersson, John Fredrik (1848 - 1927) [sv]

Other languages: Andersson, John Fredrik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
John Fredrik Andersson (även John F. Andersson, J. F. Andersson, John Frans Andersson, John Francis Anderson), född 1848, död 1927, generalkonsul, ingenjör, brobyggare. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:49:38
25/05/2024 05:43:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c2deaf25-5619-4861-b6e3-f905ad6c7435 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, John Fredrik
Swedish

First name
John
Swedish

Middle name
Fredrik
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Other name
Anderson, John Francis [sv] -

-Name
Anderson, John Francis
Swedish
Andersson, John Frans [sv] -

-Name
Andersson, John Frans
Swedish
Title
generalkonsul

-Title
generalkonsul
Swedish
ingenjör

-Title
ingenjör
Swedish
Description
John Fredrik Andersson (även John F. Andersson, J. F. Andersson, John Frans Andersson, John Francis Anderson), född 1848, död 1927, generalkonsul, ingenjör, brobyggare.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/12/1848

-Time
30/12/1848
Death
1927

-Time
1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

John Fredrik Andersson (även John F. Andersson, J. F. Andersson, John Frans Andersson, John Francis Anderson), född 1848, död 1927, generalkonsul, ingenjör, brobyggare. Som 17-årig yngling lämnade John Andersson 1865 hemmet i Jemshög och gick till sjöss. 1869 kom A. till Amerika, där han fick anställning vid ett brobygge. Man kan anta att det var här han bytte "Fredrik" mot "Francis". Snart började Andersson själv bygga broar, tunnlar och hamnade i olika delar av Nordamerika, i Venezuela, i Peru, i England, Australien och framför allt på Kuba. Redan 1882 i Luisiana började han samla naturalier. Vid ett besök i Australien 1886 tog samlandet fart genom inköp i Sidney av en samling, som en sjökapten kommit över på Söderhavsöarna. Samlandet fortsatte under paret Anderssons upprepade resor jorden runt, i Japan, i Kina, i Indien, på Ceylon, i Kongo, Egypten, Marocko o.s.v. Samlingarna inrymdes i paret Anderssons tre hem: i Båstad, Djursholm och New York. I samband med parets flytt till Köpenhamn (där Andersson verkade som Generalkonsul) och försäljningen av den sista villan, den i Båstad, såldes och skänktes stora delar av samlingarna. Till Riksmuseets etnografiska avdelning skänktes största delen av den stora samlingen dansmasker från Ceylon (Sri Lanka). Denna samling hade Andersson förvärvat genom inköp från handelshuset Umlauff i Hamburg (se auktionskatalogen från 1900). Han hade även samlingar från Afrika, Alaska och Söderhavet. En del samlingar inropades på auktion i Lund dec. 1916 (inv. 17.2. 1 föremål från Marquesasöarna, inv. 33.2., vilket tillhört A., inköpt senare). Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde skänkte 1955 (55.27.1) en psalmbok från Ceylon som J F Andersson överlämnat till Prins Eugen.
Även Kulturhistoriska museet i Lund och Kristianstads och Helsingborgs museer erhöll gåvor från Andersson.

Swedish

Residence
, , Jämshög, Blekinge, Blekinge län [sv],

-Place reference
, , Jämshög, Blekinge, Blekinge län [sv],
--Place (text)
Jämshög, Blekinge, Blekinge län
Swedish
Reference
Generalkonsul T. F. Andersons samlingar. Auktion i Lund dec. 1916 (1916)
Swedish

Carlotta-SMVK
1022981

-Id
1022981
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460888
-Id
021037460888
-System
DigitaltMuseum