Tidsfilter [sv]

Informationskategorier som har egenskaper som beskriver tid - tidpunkter eller tidsintervall har förutsättningar att filtrera sökresultat, dataset och mappar på tid - starttid och sluttid:

 • Starttid - tidpunkten när något startar, etableras, byggs eller föds. Starttid består av två filter i ett intervall:
  Från - ange tidpunkt (eller välj med slider). Tidpunkter lika med eller efter angiven tid filtreras fram.
  Till - ange tidpunkt (eller välj med slider). Tidpunkter före eller lika med angiven tid filtreras fram.
 • Sluttid - tidpunkten när något slutar, läggs ner, förstörs eller dör. Sluttid består av två filter i ett intervall:
  Från - ange tidpunkt (eller välj med slider). Tidpunkter lika med eller efter angiven tid filtreras fram.
  Till - ange tidpunkt (eller välj med slider). Tidpunkter före och lika med angiven tid filtreras fram.

Så här använder du filtren:

Starttid

 • En enstaka starttid anges som ett årtal i den första sökboxen på start.
  Exempel: Ange 1790 i från-boxen om du vill filtrera fram personer födda 1790 eller efter detta.
 • Du kan också välja ett år med den vänstra markören i slider-kontrollen.
 • Ange två starttiden med årtal i båda sökboxarna på starttid om du vill ha ett intervall.
  Exempel: Ange 1790 i den första, från-boxen och 1810 i den andra, till-boxen vid starttid för att filtrera personer födda mellan 1790 och 1810.
 • Du kan också välja ett intervall av år för starttid med de båda reglagen i slider-kontrollen.

Sluttid

 • Samma mönster som ovan gäller för sluttid.
  Exempel: Ange 1880 i den första sökboxen (från) för att ange att personen dog efter 1880 eller två årtal i respektive från- och tillbox för att ange ett intervall.
  Sluttid: 1880 - 1900 betyder att personen dog mellan 1880 och 1900.
  Mer exempel: Ange 1900 till-sökboxen på sluttid för att få fram personer döda före 1900.
 • Du kan också välja ett intervall av år för sluttid med de båda markörerna i slider-kontrollen.

Aktiva informationskategorier

Filtrering är aktiv på sökresultat, dataset och mappar som exklusivt innehåller:

 • Aktörer. Personer, Organisationer, Grupper och Djur
 • Namngivna objekt. Fartyg, Byggnader och Bebyggelsekomplex
 • Tid. Händelser, Utställningar och Perioder

I blandade sökresultat eller mappar som innehåller olika informationskategorier visas inte tidsfiltreringen.

Specialfall

Fartyg har flera möjliga start- och sluttider. Läs mer om händelser för Fartyg.[sv]