Informasjonskategorier [no]

Informasjon, feks. poster, som behandles og lagres i KulturNav er delt inn i kategorier:

Aktører

 • Personer. Personautoriteter
 • Organisasjoner. Autoriteter for juridiske personer/organisasjoner.
 • Grupper. Autoriteter for grupper av personer som feks. slekt.
 • Navngitte dyr. Almenne poster for navngitte dyr som forekommer i mange kilder i kulturarvsdata.

Navngitte objekt

Termer

 • Termer. Begrep som brukes som klassifikasjon, emneord eller benevnelser.
 • Stiler. Stilbegrep.
 • Taxa. Arter og andre biologiske konsept som ordnes i taxonomier.

Steder

 • Steder. Steder, stedsnavn, bebyggelsesnavn og administrativ inndeling.

Tidsintervall

Lister

 • Datasett. Lister eller samlinger med poster innen samme kategori som hører sammen.
 • Mapper. Brukernes egne lister med utvalg av KulturNavposter.
 • Prosjekt. Prosjektsider og/eller tematisk samlede datasett eller mapper.[no]