Taxa [sv]

Kategorin taxon är till för att hantera klassifikation av organismer i taxa, så som arter och grupperingar av arter, t ex ordnade i en taxonomi.

Kategorin har i grunden samma egenskaper som termer. Läs mer om termer och termers egenskaper. Det finns några egenskaper som är specifika för kategorin:

Egenskaper

Fakta

Vetenskapligt namn

  • Vetenskapligt namn. Taxonets vetenskapliga, latinska namn. Det finns etablerade regler för att skriva vetenskapliga namn. Se t. ex. en översikt i Wikipediaartikeln Binomial nomenklatur.

Auktor

  • Auktor. "Namnet på den person eller den grupp som först använde sig av det vetenskapliga namnet för att klassificera och beskriva ett taxon utifrån vissa specifika kriterier, och publicerat detta i skrift" (Wikipedia, 2014-08-27). Auktorsnamnet anges enligt vedertagna standarder som en text. I KulturNav kan auktorsnamnet ytterligare specificeras:
    - Tid. Tidpunkt när auktorn först beskrev taxonet.
    - Namn (referens). En referens till auktorns post i form av en personreferens i KulturNav. Namnet söks fram och väljs från en lista.[sv]