Utställningar [sv]

En utställning är en sorts händelse som hanteras som en specifik kategori i KulturNav. Utställningar visar ofta objekt från många olika organisationer. Det finns därmed ett inslag av gemensamt intresse av utställningar bland kulturinstitutioner. Utställningen innehåller ofta objekt från flera organisationer och utställningsposterna kan därför användas om många önskar att referera till samma utställning.

Utställningar har i grunden samma egenskaper som händelser som utökats med ett antal specifika egenskaper:

Egenskaper (specifika)

Fakta

Typ - utställningstyp

  • Utställningstyp. Typ av utställning i form av en referens till en term i KulturNav i datasetet Utställningstyp. Termen söks fram och väljs från lista. Denna egenskap är under utvärdering och dess termer under diskussion.

Text

Beskrivande text om utställningen som gör det möjligt att beskriva utställningen i större detalj.

  • Ingress. Inledande text om utställningen. Språkanpassad.
  • Utställningstext. Text om utställningen. Språkanpassad.

Relationer

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

  • Aktörer. Aktörer som som hande olika roller i utställningen. Det kan t ex vara fråga om en utställningsproducent. Flera aktörer kan anges på en utställning.
    - Roll. Aktörens roll i form av en referens till en term i KulturNav. Termen söks fram och väljs från en lista. Rollerna kan hämtas från många dataset och överlappar till viss del med Livsroller. Denna egenskap är under utveckling och dess termer under diskussion.
    - Aktör. Aktören i form av en organisation eller person i KulturNav. Aktören söks fram och väljs från en lista.[sv]