Exhibition types

Other languages: Utställningstyp (swedish)

System concepts

Description

Utställningstyp [no]

Dataset
05/09/2022 15:44:33
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/80c442a3-6106-11e2-bcfd-0800200c9a66
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Exhibition types
English

Utställningstyp
Swedish

Description
Utställningstyp
Norwegian bokmål

Datasetet innehåller en grov indelning av olika sorters utställningar. Status: Att betrakta som diskussionsunderlag.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish