Platshållare - externa poster [sv]

En platshållare är en post som finns lagrad i KulturNav men som hämtats - importerats - från ett annat system. Denna post "håller en plats" för information som förvaltas i ett annat terminologi- eller auktoritetssystem. Dessa platshållare kan inte ändras i KulturNav utan de visar ett urval av originalinformation från källan. När en platshållare anropas av en maskin, skickas maskinen vidare till originalkällan. På så sätt kan de som använder KulturNav få tillgång till färdiga, etablerade, externa term- eller klassifikationssystem och auktoritetslistor på samma plattform som många andra resurser.

Information i en platshållare kan i normalfallet uppdateras om källan ändras, t ex om den förbättras eller utökas. Denna synkronisering genomförs för närvarande av systemadministratörer.

De poster som inte är platshållare och som förvaltas i och ägs av KulturNav kan givetvis redigeras och hanteras av de som har behörighet att göra så. För dessa poster är KulturNav huvudsystem som ger posten dess identifierare.

Platshållare:

  • Kan inte redigeras eller hantera förslag på ändringar men fungerar i övrigt på samma sätt som andra poster och kan läggas i mappar mm.
  • Kan användas att relatera till. Relationen tillbaka till relaterade post skrivs emellertid inte på platshållaren.
  • Hänvisar vidare till ursprungsresursen (käll-URI) när posten anropas via KulturNavs API eller när den används som Länkad Öppen Data.
  • Visar för närvarande inte extern information från andra tjänster.
  • Kan i de flesta fall uppdateras genom en om-läsning om källposten ändras.

Vidareutveckling

Vi undersöker just nu tekniska möjligheter att kunna lägga till information till platshållare, t ex för att kunna lägga in en svensk översättning till en etablerad engelsk term. Det är möjligt att detta kommer att göras genom en sorts hybridpost som är en blandning av en KulturNavs-post och en platshållare eller att informationen delas upp på ett smart sätt mellan externa och lokala data.[sv]