Mapper [no]

Mapper er din egne lister med ditt eget utvalg av poster i KulturNav. Mapper kan for eksempel inneholde poster du planlegger å jobbe med - forbedre, rette eller kanskje publisere. Mapper kan også inneholde dine samlinger av poster du vil dele med andre. Det fins fem typer mapper (datasettet Mappetyper, og du velger selv type når du oppretter en mappe:

 • Administrasjonsmappe. Den vanlige typen mappe. Brukes typisk for å lage huskelister, eller to-do lister og lignende.
 • Bokmerkemappe. Har lagrer du poster du har satt bokmerke på. Hver bruker har en bokmerkemappe som opprettes automatisk av KulturNav.
 • Delt mappe. Mapper du deler med andre. Kanskje du har laget en bra samling av kongelige fra forskjellige datasett som du vil dele med andre? Delte mapper vises under grenen Felles ressurser i navigasjonstreet.
 • Abbonementsmappe. Mapper du har samlet poster i, som du vil laste ned i ditt samlingsforvaltningssystem. På denne måten kan du "abbonere" på ditt utvalg av poster ved å hente innholdet i mappen til samlingssforvaltningssystemet vha. KulturNavs API. For deg som bruker Primus finnes det ferdiglagde koblinger (se nedenfor).
 • Systemmappe. Mapper som brukes av KulturNav for å lese et utvalg av poster som igjen brukes i forskjellige søkebokser eller valglister (feks. personers yrke eller livsrolle). Slike mapper administreres av systemadministratoren.

Slik lager du en mappe.

Tillatelser og rettigheter

Hvem som kan se og arbeide i din mappe bestemmes av rettighetene du selv har satt på den. Les mer om tillatelser og rettigheter.

Dynamiske mapper

Du kan lagre søk du utfører i KulturNav i dynamiske mapper. Du lagrer søkefrasen i en mappe. Når mappen åpnes kjøres det lagrede søket og resultatet av søket legges automatisk til i mappen. Dynamiske mapper kan kompletteres med et eget utvalg av poster.

Du lagrer et søk i en dynamisk mappe ved å klikke på knappen
Du finnner knappen lengst oppe til høyre på søkesiden. Mappen opprettes på samme måte som vanlig og mappetype etc. endrer du som i vanlige mapper.

Dine mapper

Du får en oversikt over dine mapper under Mine mapper under din gren innlogget som ... i navigasjonstreet. Du kan også se dine mapper på Din side under fliken Mapper.

Mapper og samlingsforvaltningssystemet Primus

For deg som arbeider med samlingsforvaltningssystemet Primus er du antagelig allerede kjent med begrepet mappe. Begrepet brukes på samme måte , og fungerer stort sett på samme måte i KulturNav.

Det er utviklet en nær kobling mellom Primus og KulturNav som gjør det mulig for Primus å hente poster fra KulturNav til sine egne lister over termer, personer og steder. Data som hentes fra Primus leses inn via KulturNavs API fra mapper du har opprettet i KulturNav. Mappene kan inneholde ditt utvalg av poster som du vil bruke i katalogiseringen i Primus. Hentingen av data fra Primus fungerer som et "abbonement" - Hvis postenes innhold eller listenes sammensetning endres, så leses endringene også inn i Primus. Det er Levende lenker mellom systemene.

Mappen har fire egenskaper som styrer nedlastingen til Primus

 • Mappetype. Angir mappetype og hvordan Primus leser mappen
 • Ansvarlig forvalter. Angir hvilken organisasjon/database mappen skal leses til. Søk fram og velg ønsket navn (fra organisasjoner som forvalter datasett i KulturNav).
 • Ekstern systemliste. Velg hvilken liste i Primus postene i mappen skal lastes ned til. Listene hentes fra datasettet Systemlister.
 • Kode. Kodefeltet brukes for å gi et klassifikasjonssystem en kode i Primus (obligatorisk for klassifikasjoner).

Mapper brukes på tre måter for å hente data til Primus:

 1. Innhold i abbonementsmapper hentes til valgt eier/database (din Primusdatabase) og valgt ekstern systemliste (valgt Primusliste) i Primus. Deretter velger du selv om du vil laste ned postene til Primus.
 2. Delte mapper lastes ned til Primus som en liste over delte mapper. Du kan senere velge hvilke av listenene du vil bruke til å hente poster fra. Innholdet hentes deretter, hvis du ønsker det, til en liste i Primus som har blitt angitt i den delte mappen.
 3. Hele klassifikasjonssystem. Innhold i abbonementsmapper kan hentes som hele klassifikasjonssystem til Primus. Dette skjer hvis den valgte listen er et Klassifikasjonssystem. Mappens navn blir da klassifikasjonssystemets navn, og mappens kode blir klassifikasjonssystemets kode i Primus. Mappens innhold av poster blir verdiene, selve klassifikasjonene.[no]