Opprette en ny mappe [no]

Siden inneholder instruksjoner om hvordan du oppretter mapper. Dette er ditt eget utvalg av informasjon fra KulturNav.

 • Opprette en ny mappe
 • Opprette en abbonementsmappe for din Primus-database
 • Opprette en delt mappe
 • Opprette en mappe som henter et helt klassifikasjonssystem til Primus

Se en video (2 min 28 sek) som viser hvordan du oppretter en abonnementsmappe


Slik oppretter du en mappe

Velg først hva som skal ligge i mappen:

 • 1) Søk etter poster eller filtrer poster i et datasett. Les mer om å søke og filtrere.

 • 2) Marker poster i et søkeresultat eller en liste ved å markere en og en i checkbokser eller alle på en side ved å markere checkboksen øverst i tabellen.

 • 3) Du kan også legge til en enkelt post eller et helt datasett i en mappe. Alle postene legges da til i mappen. Dette gjør du ved å gå til posten eller datasettets side. Velg deretter Legg til i mappe under menyknappen.

 • 4) Klikk på menyknappen.

 • 5) Velg alternativet Legg til i mappe

 • 6) Velg Ny mappe.

 • 7) Skriv inn mappen Navn.

 • 8) Velg en type fra listen. Administrasjonsmappe er forvalgt.

 • 9) Lagre og vise mappen ved å klikke på knappen OK eller OK (Vis mappe) for å redigere mappen videre. Du lagrer endringer ved å klikke på:

  Du kan lagre en mappe på tre måter:

  - Lagre & vise. Mappen lagres og vises.
  - Lagre & lukk. Mappen lagres og lukkes og du blir sendt tilbake til mappen.
  - Lagre & fortsett. Du lagrer mappen og fortsette å redigere den i formularet.

 • 10) Du kan nå fortsette å legge inn poster og datasett i mappen til du er fornøyd.

Opprette en abbonmentsmappe for din Primus-database.

Du kan abbonere på data fra KulturNav i Primus ved å koble en mappe til din organisasjon og til en liste i Primus. Se en kort video om hvordan du gjør dette.

Slik oppretter du en abbonementsmappe

 • 1-3) Følg instruksjonene over
 • 4) Klikk på funksjonsmenyen.
 • 5) Velg alternativet Legg til i mappe
 • 6) Velg Ny abbonementsmappe.
 • 7) Skriv inn mappens Navn.
 • 8) Velg Ekstern systemliste*. Velg hvilken liste postene i mappen skal lastes ned til i Primus. Listene hentes fra datasettet Systemlister. De som er mye brukt ligger øverst.
 • 9) Velg Ansvarlig forvalter. Dette angir til hvilke museum/database som skal lese mappen. Velg ønsket organisasjon.
 • 10) Lagre og vise mappen ved å klikke på knappe OK, eller OK (vis mappe) for å redigere mappen videre.
 • 11) Du kan nå fortsette å legge inn poster og datasett i mappen til du er fornøyd.

Opprette en delt mappe

Du kan også laste ned data fra KulturNav til Primus ved å bruke informasjonen i en delt mappe.

Slik oppretter du en delt mappe

Velg først hva som skal ligge i mappen

 • 1-3) Følg instruksjonene over
 • 4) Klikk på funksjonsmenyen.
 • 5) Velg alternativet Legg til i mappe
 • 6) Velg Ny delt mappe.
 • 7) Skriv inn mappens Navn.
 • 8) Velg Ekstern systemliste*. Velg hvilken liste postene i mappen skal lastes ned til i Primus. Listene hentes fra datasettet Systemlister. De som er mye brukt ligger øverst.
 • 9) Lagre og vise mappen ved å klikke på knappen OK, eller OK (vis mappe) for å redigere mappen videre.
 • 10) Du kan nå fortsette å legge inn poster og datasett i mappen til du er fornøyd.

Opprett en mappe som henter ned et klassifikasjonssystem til Primus

Du kan laste ned et helt klassifikasjonssystem med innhold til din Primus-database. Mappen må være koblet til en Primusliste, din database, og ha en kode som brukes som prefiks i Primus.

Slik oppretter du en mappe med et helt klassifikasjonssystem

 • 1-10) Opprett en abonnementsmappe jfr. instruksjon over .

 • 11) Lagre og vise mappen ved å klikke på knappen OK (vis mappe) for å vise mappen.

 • 12) Redigere mappen ved å klikke på Funksjonsmenyen og deretter Redigere.

 • 13) Angi en kode for klassifikasjonssystemet under panelet Administrativt i redigeringsformularet. Primus bruker koden som et prefiks for alle klassifikasjoner. Kode er obligatorisk for klassifikasjoner.

 • 14) Du lagrer deretter dine endringer ved å klikke på:

  Du kan lagre en mappe på tre måter:

  - Lagre & vise. Mappen lagres og vises.
  - Lagre & lukk. Mappen lagres og lukkes og du blir sendt tilbake til mappen.
  - Lagre & fortsett. Du lagrer mappen og fortsette å redigere den i formularet.

 • 15) Du kan nå fortsette å legge inn poster og datasett i mappen til du er fornøyd.[no]