Min side [no]

Min side er din egen side der du håndterer din konto i KulturNav og din brukerprofil. Det er også her du får overblikk over ditt arbeid i KulturNav og du finner også en liste over det du har å gjøre samt tilgang til dine mapper och bokmerker.

Din brukerprofil

Det arbeidet du utfører i KulturNav havner i KulturNav under ditt navn. En del av informasjonen om deg i din profil er også tilgjengelig for alle . Du er gjennom ditt arbeid i KulturNav en del av datasettets tilblivelse, historikk og autoritet. Du redigerer din profil gjennom å klikke på menyknappen oppe til høyre på din side. Din profil redigeres på samme måte som andre typer informasjon i KulturNav.

Fakta og innstillinger

 • Fornavn Etternavn. Angi ditt fornavn og etternavn. Det er viktig at de som validerer informasjonen du har arbeidet med eller er ansvarlig for informasjonen i databasen. Bruk ditt eget navn, ikke arbeid under pseudonym.
 • Beskrivelse. Hvis du ønsker det kan du skrive en tekst som beskrive deg selv. Teksten kan finnes på flere språk. Du kan formatere tekst med Markdown.
 • Nettsider. Angi nettsider som er koblet til deg eller din virksomhet, for eksempel til din egen eller arbeidets nettside. Angi URL (inkludert http://) og lenketekst. Lenketeksten er språktilpasset.
 • Tagger. Hvis du vil kan du «tagge» deg selv gjennom å søke frem og velge poster, for eksempel emneord eller steder i KulturNav som beskriver deg selv og dine interesser. Du kan ha mange tagger.
 • Varslingsintervall. Du kan velge hvor ofte du vil ha e-postvarslinger.

Obs: feltet brukernavn brukes for spesifikke kontotyper og kan ikke redigeres. Du kan ikke redigere din epostadresse fordi det er ditt brukernavn. . Les mer om hvordan bytte epostadresse.

To faktaopplysninger i din profil behandles kun av administratorer i KulturNav:

 • Tilhørighet til en organisasjon. Informasjon om hvilken organisasjon brukerprofilen er knyttet til (din arbeidsplass) bestemmes av administratoren. Du kan ikke redigere informasjonen selv, og koblingen baseres på domenet i din e-postadresse. Hvis du bytter arbeidsgiver, meld gjerne fra til kulturnav@kulturit.no .**
 • Samme som. En administrator kan lenke sammen brukerprofiler som tilhører samme fysiske person. Dette gjøres ved hjelp av en samme-som relasjon mellom to kontoer.

Bilder

 • Laste opp et fotografi av deg selv eller en avatar om du tilhører den generasjonen. Les mer om bilder her..

Flere funksjoner

Du administrerer innloggingsrelatert informasjon koblet til din konto gjennom å klikke på funksjonsmenyen og velge Administrere konto.

Ditt overblikk i KulturNav

Du får overblikk over arbeidet ditt og dine oppgaver i KulturNav gjennom innholdet som ligger bak flikene:

Oppgavepanelet

Du åpner panelet ved å klikke på knappen oppgaver i verktøysraden.

Oppgavepanelet sammenfatter og lister opp arbeidsoppgavene du skal gjennomføre i datasettene du har en rolle. Her listes forslag til nye poster (status Forslag), nye poster som skapes av brukere med tilhørighet til datasettet (status Ny), samt endringsforslag i eksisterende poster. Forslagene er sortert slik at de siste og mest aktuelle ligger øverst i listen.

Arbeidsoppgavene er ordnet i tre lister:

     Å gjøre. Viser poster som ligger til grunn for e-postvarsling, og som venter på at du (eller noen i redaksjonen) skal ta hånd om dem. Denne listen vises som standard når du åpner panelet.
     Godkjente poster. Viser poster med status Godkjent, som du må ta stilling til om skal publiseres eller ikke.
     Min dialog. Viser poster som har en dialog som angår deg.

Les mer om oppgavepanelet

Fliken Å gjøre

Fliken tas bort fra og med version 1.9.5 og erstattes av Oppgavepanelet (se over)

Fliken Aktivitet

I denne fliken finner du redigeringsloggen over hva du har gjort i KulturNav slik at det siste du gjorde ligger først.

Fliken Forslag

I denne fliken finner du de forslagene du har lagt på andre datasett enn de du selv har rettigheter til. Forslagene her er ordnet slik at det siste som du har foreslått ligger først.

Fliken Bokmerker - Mine bokmerker

Bokmerker er ditt hurtigvalg av poster som ønsker å holde et øye med. Du kan redigere dine poster gjennom å klikke på menyvalget Håndtere bokmerker i i funksjonsmenyen. Da åpnes dine bokmerker i en mappesom du kan redigere på vanlig måte.

Gjør dette for å fjerne bokmerket på en post:

 • 1) Ta vekk avhukinga i boksen foran posten du vil fjerne fra bokmerkene.
 • 2) Klikk på funksjonsmenyen og velg alternativet slett fra mappe.
 • Hvis du bare skal ta bort ett enkelt bokmerke er det enklere å gå til posten og klikke på bokmerkeikonet. Da tas også bokmerket bort.

Fliken Datasett

Her vises de datasettene du har rettigheter til å arbeide i.

Fliken Mapper

Her listes dine mapper og de mappene du har rettigheter til å arbeide i.

Din integritet

Hvilke opplysninger om meg kan andre se i min brukerprofil? Informasjon om deg spres ikke ukontrollert. Din e-postadresse identifiserer din konto, og er ikke tilgjengelig for andre brukere av KulturNav. Vi deler den naturligvis ikke med en tredjepart.

En del av informasjonen er imidlertid tilgjengelig som en del av informasjonshistorikken i databasen, og en del informasjon om deg er delt. I sammenheng med at du oppretter og redigerer informasjon lagres din brukeridentitet (UUID) i den entiteten du jobber med, og i dens informasjonshistorikk. Denne nøkkelen gjør at alle forstår hvem som har gjort hva i KulturNav.

Dette er din offentlige profil som er tilgjengelig for alle:

 • Ditt navn.
 • Beskrivelse. Den teksten der du beskriver deg selv.
 • Webblänkar. Dine weblenker, f.eks til din egen eller arbeidets nettside.
 • Tagger . Dine yrkes- eller interesseområder i form av koblinger til poster i KulturNav.
 • Fotografi. Det portrettbildet som du har lastet opp til din brukerkonto.
 • Tilhørighet til en organisasjon. Om du gjennom ansettelsesforhold er koblet til en organisasjon.[no]