Collection management system, content lists (KulturIT [no])

Other languages: Systemlister (norwegian bokmål), Systemlistor (swedish)

System concepts

Description

Ett dataset som innehåller olika typer av listor/förvalslistor/auktoritetslistor som finns i t ex samlingsförvaltningssystem som Primus. Datasetet är möjligt att komplettera med andra systems typer av listor.

Listtypen gör att en abonnemangsmapp med poster kan pekas ner till en specifik lista i det samlingsförvaltande systemet.

Status: Innehåller listor definierade i Primus version 5.6.5 eller senare.
Kan utökas och förändras/förbättras. [sv]

Dataset
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
20/06/2024 12:45:31
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/c46df79e-fade-4ccb-b655-e19f13175957
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Collection management system, content lists
English

Systemlister
Norwegian bokmål

Systemlistor
Swedish

Description
Ett dataset som innehåller olika typer av listor/förvalslistor/auktoritetslistor som finns i t ex samlingsförvaltningssystem som Primus. Datasetet är möjligt att komplettera med andra systems typer av listor.

Listtypen gör att en [abonnemangsmapp](/4534ee60-c6a0-11e2-8b8b-0800200c9a61) med poster kan pekas ner till en specifik lista i det samlingsförvaltande systemet.

Status: Innehåller listor definierade i Primus version 5.6.5 eller senare.
Kan utökas och förändras/förbättras.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish