Rättigheter och behörighet [sv]

Rättigheterna styr vad användaren kan se och göra

Alla användare som besöker KulturNav eller maskiner som använder data genom dess API eller som länkade data, ser alla publicerade poster. Läs mer om status på poster.

Inloggad användare ser förutom publicerade poster de poster med annan status som de har behörighet att se. Behörigheten hanteras per dataset. Inloggade användare kan föreslå nya poster i alla dataset (som är öppna för förslag) och föreslå ändringar i publicerade poster. Läs mer om ändringsförslag.

Rättigheter styrs per dataset

Rättigheter för att se och ändra i information styrs och hanteras per dataset. Varje dataset har en uppsättning roller som styr användares behörighet. Rättigheterna styr även utskick av aviseringar som rör förslag i datasetet.

 • Administratör. Administratörer har alla rättigheter i ett visst dataset och har rätt att dela ut behörighet till andra användare. Administratörer publicerar poster i datasetet.

 • Redaktör. Redaktörer har rätt att ändra och skapa nya poster i datasetet. De kan godkänna poster och på så sätt förbereda för publicering.

 • Granskare. Granskare har ingen rätt att ändra i posterna men rätt att läsa opublicerade poster och föreslå nya poster i datasetet. Eftersom granskare har rätt att se alla poster i datasetet kan de föreslå ändringar även i opublicerade poster.

 • Systemadministratör – rollen systemadministratörer har alla rättigheter till allt i KulturNav. Rollen innehas just nu enbart av anställda vid KulturIT.

Anmälda intressen

En inloggad användare kan anmäla intresse att få en roll och arbeta i datasetet. Du tilldelar användaren en roll (eller avslår) i övre delen av formuläret. Läs mer om intresseanmälningar.

Hantera behörighet

Om du är administratör för ett dataset (eller en mapp) kan du dela ut rättigheter till andra användare. Detta gör du under fliken Rättigheter på datasetet/mappen. Observera att användaren måste ha registrerat sig i KulturNav innan rättigheterna delas ut.

Gör så här för att lägga till behörighet för användare:

 1. Öppna fliken Rättigheter på datasetet.

 2. Gå till den roll (se ovan) i vilken som du vill lägga till användare i och klicka på plus-knappen för att lägga till en ny användare.

 3. Sök fram användaren genom att skriva in namnet. Listan fylls på med träffar när du skrivit tre bokstäver.

 4. Välj användaren i listan. En ny användare att lägga till i en roll får grön bakgrund.

 5. Klicka sedan på knappen Spara ändringar nederst i formuläret för att spara ändringarna.


Gör så här för att ta bort behöriga användare:

 1. Öppna fliken Rättigheter på datasetet.

 2. Gå till den roll (se ovan) i vilken som du vill ta bort en användare i.

 3. Klicka på raderings-knappen under användarnamnet för att ta bort behörigheten för rollen. En användare markerad för borttagning får röd bakgrund.

 4. Klicka sedan på knappen Spara ändringar nederst i formuläret för att spara ändringarna.

[sv]