Stilar [sv]

Stilar är visuella koncept och begrepp som kan, men inte behöver, vara tidbestämda. Stilar kan vara "konststilar" som rokoko och barockstil eller "perioder" som nyklassicism.

Begreppet stil är problematisk och inbjuder till diskussion. KulturNav har två olika vägar att hantera stilbegrepp: som Stil (aktuell kategori) eller som Period. Du väljer själv vilken som du vill använda. Eftersom Period är en definition av ett kronologiskt daterande tidsbegrepp, vilket inte alltid stilar är (en rokokomöbel kan vara nytillverkad), så rekommenderas kategorin Stil för att hantera stilbegrepp före att hantera begreppet som en period.

Stilar har i grunden samma egenskaper som termer. Läs mer om termer och termers egenskaper. Det finns några egenskaper som är specifika för stil-kategorin:

Stilens egenskaper

Fakta

Datering

  • Datering. En möjlighet att ange en tidsavgränsning för stilen. Dateringen anges som text, t. ex. "I övergången mellan 17- och 1800-talet". Texten kan anges på olika språk.

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras bara på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

  • Föregicks av. En stil som ligger före och föregår (tidsmässigt) aktuell stil i någon form av meningsbärande koppling, t ex tid. Stilen söks fram i databasen och väljs från listan. Flera stilar kan föregå aktuell stil.
  • Efterföljdes av. En stil som ligger efter och efterföljer (tidsmässigt) aktuell stil i någon form av meningsbärande koppling, t ex tid. Stilen söks fram i databasen och väljs från listan. Flera stilar kan efterfölja aktuell stil.[sv]