Namngivna djur [sv]

Ett namngivet djur är en individ av ett djur som givits ett namn. Det kan t ex röra sig om djur som är med om händelser som t. ex. stridshästen Streiff eller ett avbildat litterärt djur som elefanten Babar.

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Djurets namn. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om djuret. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.

Född

 • Födelsedata. Egenskaper som beskriver djurets födelsehändelse:
  - Tidigaste datum.Födelseår eller födelsedatum (första möjliga tidpunkt). Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag). Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser. Födelsen hanteras som en händelse som kan hantera ytterligare beskrivning:
  - Senaste datum. Födelseår eller födelsedatum (sista möjliga tidpunkt). Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med födelsedata.
  - Plats. Plats där personen föddes i form av en text. Det rekommenderas att ange plats för födelse som en referens till en platspost.
  - Platsreferens. En referens till en platspost där personen föddes. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.

Död

 • Död. Egenskaper som beskriver djurets död:
  - Tidigaste datum. Dödsår eller dödsdatum (första möjliga tidpunkt). Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag). Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser.
  Döden hanteras som en händelse som kan hantera ytterligare egenskaper. Se ovan födelsedata.
 • Tidigare namn. Ett tidigare namn på djuret. Tidigare namn specificeras och tidssättas:
  - Specificerat. Här kan du specificera det tidigare namnet. Språkanpassat.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med datering av namnet.
  - Källa. Specifika källor för det tidigare namnet. Språkanpassat.

Typ - art

 • Art. Djurets art i form av ett taxon i KulturNav. Taxonet söks fram och väljs från en lista.

Relationer

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta.

 • Verksamhet. Här kan verksamhet eller aktivitet beskrivas:
  - Typ av verksamhet. Verksamhete i händelsenb i form av en text. Språkanpassad.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Deltog i. Djuret kan vara en deltagare i händelser. Deltagandet anges som en referens till en händelsepost i KulturNav som söks fram i databasen och väljs från en lista.
  en lista.
 • Relaterad till. En generell relation mellan djuret och en annan aktör. Egenskapen har samma egenskaper som andra händelser. Relationen mellan aktörerna kan specificeras med en text:
  -Specifikation. En text som beskriver hur aktörerna var relaterade. Språkanpassad.
 • Ägdes av. Djuret kan ägas av en eller flera andra aktörer i form av referenser till aktörsposter i KulturNav. Aktörer söks fram och väljs från en lista.

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Samma som (intern). Djuret är en dubblett med en annan namngivet djur i KulturnNav.

Mappningar (relationer mot internetresurser)

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma djur i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av djuret, t ex en Wikipedia-artikel.

Källor

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.
 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]