Fordonsdesign [sv]

Kategorin fordonsdesign kan hantera olika former av designkoncept för modellbeteckningar eller modellnamn av t ex flygplan, bilar eller lastbilar. Kategorin hanterar modellens design och tillblivelse. Instanserna av modellen - ett enskilt flygplan, bil eller lastbil - betraktas som objekt.

Fordonsdesign är en sorts Design. Fartygsdesign hanteras i en egen kategori.

Egenskaper

Grundegenskaperna är samma som för informationskategorin design.

Fakta

  • Funktion. Designens funktion beskriven i form av en referens till el term i KulturNav.
  • Tjänsteperiod. Tidsperiod som fordonsdesignen var i användning. Gäller exempelvis för militära modeller.
  • Typkod. En typbeteckning för designen.

Händelser

  • Konstruktör. Konstruktionshändelsen för fordonsdesignen.
  • Tillverkning. Tillverkningsinformation. Vem som tillverkade instanser av fordonsdesignen.
  • Modifiering. Händelse när designen modifierades[sv]