Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Konstnärslistan (svensk)

Personer

Beskrivelse

Källan för konstnärslistan är Nationalmuseums interna samlingsförvaltningsdatabas.
Den huvudsakliga källan för registrering är museets inventarieböcker. Det innebär att en del av den information som visas ännu inte är fullständigt granskad. Informationen kan därför innehålla felaktigheter. Det kan röra sig om oriktigheter i faktainnehållet såväl som språkliga fel. [sv]

Datasett
Ansvarlig forvalter
Nationalmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
12.01.2019 02:38:06
14.02.2019 13:49:08
I drift
Status
Formål

Syftet med ”Konstnärslistan” är att i linje med Nationalmuseums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för konst och konstvetenskap och dess värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen.

Från och med den 25e maj 2018 gäller dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med förordningen är att skydda privatpersoners personlig...

Syftet med ”Konstnärslistan” är att i linje med Nationalmuseums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för konst och konstvetenskap och dess värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen.

Från och med den 25e maj 2018 gäller dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med förordningen är att skydda privatpersoners personliga integritet och att värna om att personuppgifter behandlas på ett sätt som inte kan komma att kränka individen.

Nationalmuseum samlar in, bearbetar och lagrar information i datasetet för att kunna tillgängliggöra samlingarna och kunskapen kopplad till den. Personuppgifterna i ”Konstnärslistan” är helt inriktade på konstnärers yrkesverksamhet och informationen är av encyklopedisk karaktär och hänvisar oftast till källor där information om personuppgifter redan är offentliggjord. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Nationalmuseums uppdrag. På så sätt blir Konstnärslistan en gemensam auktoriserad resurs som andra kulturarvsinstitutioner kan länka sin kulturarvsinformation till. Behandlingarna som utförs är nödvändiga för att Nationalmuseum ska kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag eller för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du kan begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas genom att maila till registrator@nationalmuseum.se. Frågor om eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du ställa till myndighetens dataskyddsombud dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]


URI
http://kulturnav.org/c6efd155-8433-4c58-adc9-72db80c6ce50
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
101 til 120 av 7942 treff.
Navn
Konstnärslistan
Svensk

Beskrivelse
Källan för konstnärslistan är Nationalmuseums interna samlingsförvaltningsdatabas.
Den huvudsakliga källan för registrering är museets inventarieböcker. Det innebär att en del av den information som visas ännu inte är fullständigt granskad. Informationen kan därför innehålla felaktigheter. Det kan röra sig om oriktigheter i faktainnehållet såväl som språkliga fel.
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Formål
Syftet med ”Konstnärslistan” är att i linje med Nationalmuseums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för konst och konstvetenskap och dess värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen.

Från och med den 25e maj 2018 gäller dataskyddsförordningen ([(EU) 2016/679](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1)) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med förordningen är att skydda privatpersoners personliga integritet och att värna om att personuppgifter behandlas på ett sätt som inte kan komma att kränka individen.

Nationalmuseum samlar in, bearbetar och lagrar information i datasetet för att kunna tillgängliggöra samlingarna och kunskapen kopplad till den. Personuppgifterna i ”Konstnärslistan” är helt inriktade på konstnärers yrkesverksamhet och informationen är av encyklopedisk karaktär och hänvisar oftast till källor där information om personuppgifter redan är offentliggjord. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Nationalmuseums uppdrag. På så sätt blir Konstnärslistan en gemensam auktoriserad resurs som andra kulturarvsinstitutioner kan länka sin kulturarvsinformation till. Behandlingarna som utförs är nödvändiga för att Nationalmuseum ska kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag eller för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du kan begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas genom att maila till registrator@nationalmuseum.se. Frågor om eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du ställa till myndighetens dataskyddsombud dataskyddsombud@nationalmuseum.se
Svensk

Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
dataskyddsombud@nationalmuseum.se
Svensk

museumplus@nationalmuseum.se
Svensk

-Linktekst
Policy för behandling av personuppgifter
Svensk