Krigsskip

Stridsfartyg (svensk), Warship (engelsk)

Beskrivelse
Vessels built and armed for combat purposes [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 11:15:23
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/2077d046-b094-48a6-bbe6-b80980b9ed57 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Krigsskip
Bokmål

Stridsfartyg
Svensk

Warship
Engelsk

Beskrivelse
Vessels built and armed for combat purposes
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk
Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

EngelskEngelsk

Bokmål

Svensk


Bokmål

Svensk

EngelskEngelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk


Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk
Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk

Linker fra KulturNav

1 til 20 av 23 treff.
Uuid
2077d046-b094-48a6-bbe6-b80980b9ed57
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:15:23
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:04

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:45
Sist lagret
01.06.2015 11:15:23
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:15:23
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:04