Signalspaningsfartøy

Signalspaningsfartyg (svensk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:51:54
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ce3b1378-bcb2-4712-8d45-f6437dec48dc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Signalspaningsfartøy
Bokmål

Signalspaningsfartyg
Svensk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Uuid
ce3b1378-bcb2-4712-8d45-f6437dec48dc
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:51:54
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:04

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:48
Sist lagret
01.06.2015 13:51:54
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:51:54
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:04