Hangarskip

Hangarfartyg (svensk), Aircraft carrier (engelsk)

Beskrivelse
Warships acting as floating mobile air stations with facilities for the takeoff, landing, and servicing of aircraft. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 11:16:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/64367931-3d80-4aef-bceb-647873194450 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hangarskip
Bokmål

Hangarfartyg
Svensk

Aircraft carrier
Engelsk

Beskrivelse
Warships acting as floating mobile air stations with facilities for the takeoff, landing, and servicing of aircraft.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk