Minefartøy

Minfartyg (svensk), Minelayers (engelsk)

Beskrivelse
Warships equipped or designed for laying mines in or under the water. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
02.06.2015 13:56:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bed59843-f1c9-4b90-8298-f2a5f3744632 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Minefartøy
Bokmål

Minfartyg
Svensk

Minelayers
Engelsk

Beskrivelse
Warships equipped or designed for laying mines in or under the water.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk
Uuid
bed59843-f1c9-4b90-8298-f2a5f3744632
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:48:11
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:01

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:47
Sist lagret
02.06.2015 13:56:52
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:48:11
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:01