Minefartøy

Minfartyg (svensk), Minelayers (engelsk)

Fartøystyper (Statens maritima museer [sv])

Beskrivelse
Warships equipped or designed for laying mines in or under the water. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
02.06.2015 13:56:52
12.01.2019 04:18:51
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bed59843-f1c9-4b90-8298-f2a5f3744632 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Minefartøy
Bokmål

Minfartyg
Svensk

Minelayers
Engelsk

Beskrivelse
Warships equipped or designed for laying mines in or under the water.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Estnisk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               marinefartøy (Type)
Bokmål
                    Krigsskip (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk