Krysser

Kryssare (svensk), Cruiser (engelsk)

Beskrivelse
Fast moderately sized warships designed to provide fleet reconnaissance and protection, able to roam independently in search of enemy craft. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:46:34
12.01.2019 04:17:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/21f80719-cefe-4d9f-8f84-f7b7f3917e25 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Krysser
Bokmål

Kryssare
Svensk

Cruiser
Engelsk

Beskrivelse
Fast moderately sized warships designed to provide fleet reconnaissance and protection, able to roam independently in search of enemy craft.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               marinefartøy (Type)
Bokmål
                    Krigsskip (Type)
Bokmål

Underordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk