Kåhre, Karl (1913 - 2000) [sv]

Other languages: Kåhre, Karl (swedish)

Personer med anknytning till maritim verksamhet på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Kapten, redare och museiman verksam på Åland [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2022 10:44:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/afb3296a-7a16-45e1-9334-aa27ddfd75d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kåhre, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Middle name
Rupert
Swedish

Last name
Kåhre
Swedish

Description
Kapten, redare och museiman verksam på Åland
Swedish

Birth
13/09/1913

-Time
13/09/1913
Death
13/09/2000

-Time
13/09/2000
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Danish

Norwegian nynorsk
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish


Finnish
Biography

Karl Kåhre, tidigare Karlsson, började sin sjömansbana år 1929 på 4msksk Mozart. Han blev överstyrman 1933 och sjökapten vid Ålands sjöfartsläroverk 1936. Fungerade som styrman på bl.a. Pamir, Archibald Russell och befälhavare på ss Hera. Var redare för flera rederier bestående av ett fartyg: Rederi Ab Hera, Rederi Ab Solbritt, Rederi Ab Angus, Rederi Ab Stella och Rederi Ab Marina. Övertog Albert Janssons rederiverksamhet.
Intendent för Ålands sjöfartsmuseum 1972-1980 och för museifartyget Pommern 1972-1982. Till Kåhres meriter kan räknas medlem i redaktionsrådet för tidskriften Ålands sjöfart 6 handel, ordförande i Pommernnämnden och medlem och hederspresident i Åländska sektionen av A.I.C.H., Kap Horn-klubben. Erhöll Riddartecknet av Finlands vita ros 1976. Författade flertalet maritima artiklar och böcker, bl.a. nyutgåvan av "Den åländska segelsjöfartens historia år 1988".

Swedish

Related agent
-Other actor
-Specification
Andre styrman
Swedish
Jansson, Albert (1883 - 1953) [sv] Övertog redarrörelsen efter Jansson

-Other actor
-Specification
Övertog redarrörelsen efter Jansson
Swedish
Kap Horn-klubben (Förening) [sv] Hederspresident och medlem

-Other actor
-Specification
Hederspresident och medlem
Swedish
Pamir (1905) [sv] Tredje styrman

-Other actor
Swedish

-Specification
Tredje styrman
Swedish
Pommern (1903) [sv] Intendent för museifartyget 1972 1982

-Other actor
Swedish

-Specification
Intendent för museifartyget
Swedish

-Timespan
1972 1982
--Earliest time
1972
--Latest time
1982
-Other actor
-Specification
Direktör
Swedish

-Timespan
1951 1965
--Earliest time
1951
--Latest time
1965
-Other actor
-Specification
Intendent
Swedish
-Specification
Sjökaptensexamen
Swedish

-Timespan
1936
--Earliest time
1936
-Other actor
-Specification
Intendent
Swedish

-Timespan
1972 1980
--Earliest time
1972
--Latest time
1980
Reference
Harberg, Justus: Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg (1995
Swedish

Åländska sjökaptener genom tiderna (2001)
Swedish

DigitaltMuseum
0210311682415
-Id
0210311682415
-System
DigitaltMuseum