Ålands Nautical Club (Förening) [sv]

Ålands Nautical Club (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Förening som bildades i syfte att grunda Ålands sjöfartsmuseum samt stötta museets verksamhet. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
18/08/2022 10:18:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/791a08ec-a80d-4c3c-af97-73e761317719 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands Nautical Club
Swedish

Description
Förening som bildades i syfte att grunda Ålands sjöfartsmuseum samt stötta museets verksamhet.
Swedish

Establishment
1935

-Time
1935
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

I början av 1920-talet börjar kapten Carl Holmqvist samla på nautiska föremål från segelfartygen. Under denna tid hade motorfartygen börjat ersätta segelfartygen och Carl Holmqvist kände oro över att segelfartygen och föremål med anknytning till dem skulle försvinna. Hans tanke var att samlingen skulle bilda grund för ett kommande åländskt sjöfartsmuseum. Samlingen växte och år 1935 grundades den ideella föreningen Ålands Nautical Club. Carl Holmqvist blir ordförande och senare även Ålands sjöfartsmuseums första intendent. Skeppsredare Gustaf Erikson invals år 1939 i styrelsen och han blir tillsammans med sin familj stora välgörare för cluben. Genom gåvor av genuina objekt från rederiets segelfartyg bidrog de till att göra Sjöfartsmuseets samling till en samling av världsklass. Carl Holmqvist fortsätter även på clubens uppdrag att resa omkring på Åland för att samla och köpa in föremål.

År 1942 skänker Mariehamns stad en tomt vid Hamngatan i Västra hamnen till cluben. Efter en utlyst tävling ges uppdraget åt den finlandssvenske arkitekten Jonas Cedercreutz. De åländska redarna och de åländska befälhavarna bidrar med medel för byggandet, både pengar och byggnadsmaterial. År 1949 står den nya museibyggnaden i Västra hamnen klar och invigningen sker den 1.10.1949. Museet öppnar dörrarna för allmänheten först den 29 augusti 1954. Museets administration bestod i början av en museinämnd tillsatt av Ålands Nautical Club, den förste styrelseordförande i nämnden var Edgar Erikson som innehade posten fram till år 1986.

Sjöfartsmuseets syfte liksom Åland Nautical Clubs är att upprätthålla, främja och stöda allmänhetens intresse för den åländska sjöfarten samt att samla, förvara och bevara material med anknytning till åländsk sjöfart. På 1970-talet försämrades villkoren för finansiering från privat håll, främst från rederierna och man började utreda andra möjligheter för att säkra driften av museet. Ålands Nautical Club och Ålands Landskapsstyrelse tillsatte en kommitté för att utarbeta underlag för en stiftelse och stadgar för Stiftelsen Ålands museums fastställdes 13.12.1985.
1986 grundas Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum som i samband med bildandet av stiftelsen övertar Ålands Nautical Clubs samling av föremål, arkivalier, böcker och inventarier. Byggnaden är fortfarande i Åland Nautical Clubs ägo och stiftelsen hyr utrymmet. I byggnaden verkar även Restaurang Nautical som drivs av externa krögare.

2012 invigs en ny del i museet. Den nya delen i sluttningen ner mot kajen ritades av arkitekterna Johanna Vuorinen och Esa Kangas. Den gamla delen av museet genomgick i samband med nybygget en stor renovering och delvis ombyggnad och Ålands Nautical Club hade en aktiv del i arbetet. Den nya delen ägs av Ålands Landskapsstyrelse som finansierade bygget. Ålands Nautical Club fortsätter sitt uppdrag att stöda museet, bl.a. med välgörenhetstillställningar och bokpublikationer. Ålands Nautical Club ger tillsammans med Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum ut årsskriften Sjöhistorisk årsskrift för Åland.

Swedish

Related agent
-Other actor
-Specification
Intendent
Swedish
Erikson, Edgar (1915 - 1986) [sv] Museinämndens ordförande 1954 1986

-Other actor
-Specification
Museinämndens ordförande
Swedish

-Timespan
1954 1986
--Earliest time
1954
--Latest time
1986
Erikson, Gustaf (1872 - 1947) [sv] Styrelsemedlem och välgörare 1939 1947

-Other actor
-Specification
Styrelsemedlem och välgörare
Swedish

-Timespan
1939 1947
--Earliest time
1939
--Latest time
1947
Erikson-Hjerling, Gun (1946 - 2020) [sv] Ordförande Åland Nautical Club

-Specification
Ordförande Åland Nautical Club
Swedish
-Other actor
-Specification
Intendent
Swedish
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Specification
Intendent
Swedish
-Other actor
-Other actor
-Specification
Museichef
Swedish
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
-Other actor
-Specification
medlem
Swedish
-Other actor
Entity with id 52648c58-d815-4f59-9677-f268997fdc21 is missing

Reference
Hagmark-Cooper, Hanna: Ålands sjöfartsmuseum i ny tappning (Sjöhistorisk årsskrift för Åland nr 24 2011-2012)
Swedish

Harberg, Justus: Milstolpar i Ålands Nautical Club:s verksamhet (Sjöhistorisk årsskrift för Åland nr 1 1988-1989)
Swedish