Kap Horn-klubben (Förening) [sv]

Kap Horn-klubben (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Den åländska sektionen av AICH Association (Amicale Internationale des Capitaines au long cours, Cap Horniers).
Förening för personer som rundat Kap Horn ombord på ett lastbärande segelfartyg. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/08/2022 12:28:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/10debf7a-348e-421b-8fe5-73bbeafbbf0f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kap Horn-klubben
Swedish

Alternative name
Åländska sektionen av A.I.C.H.
Swedish

Description
Den åländska sektionen av AICH Association (Amicale Internationale des Capitaines au long cours, Cap Horniers).
Förening för personer som rundat Kap Horn ombord på ett lastbärande segelfartyg.
Swedish

Establishment
1961

-Time
1961
Termination
2003
Omformades samma år till Kap Horn-föreningen

-Time
2003
-Dating comment
Omformades samma år till Kap Horn-föreningen
Swedish
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Den åländska Kap Horn-klubben började, liksom den internationella föreningen (AICH), som en middagsgrupp för sjökaptener. På Åland träffades med början på 1950-talet en samling med gamla sjömän på en inofficiell buffelklubb, Maten bestod av saltat oxkött, s.k. buffelkött, av samma typ som användes ombord på segelfartygen. Köttet var ursprungligen saltat i tunnor och hade sydamerikanskt ursprung. Klubben blev formellt en förening på initiativ av Karl Kåhre år 1961. Samlingslokalen för den åländska klubben har alltid varit Restaurang Nautical i Mariehamn, i samma byggnad som Ålands sjöfartsmuseum. Gamla buffelklubbens måltid utvecklades till en regelbunden buffellunch som intas första torsdagen varje månad, med formellt innehåll. Det saltade nötköttet som serverats under senare tid har haft lokalt ursprung. Klubben hade regelbundna buffelluncher, festligheter och resor bl.a. till internationella AICH-konferenser som fasta aktiviteter.
Klubben var från början endast öppen för kaptener som fört befäl på lastbärande segelfartyg runt Kap Horn. Så småningom började man även anta andra medlemmar under förutsättning att de kunde ge bevis på att de seglat eller rest som passagerare ombord på ett lastbärande segelfartyg runt Kap Horn. Undantag kunde även ges för medlemmar som seglat på lastbärande segelfartyg på världshaven, även om de inte hade rundat Kap Horn och vissa sympatiserande medlemmar kunde antas.
Medlemskategorier var Albatrosser, kapten som fört befäl runt Kap Horn, Mollyhawk eller Malamok, person som blivit kapten under senare tid och som rundat Kap Horn tidigare i sin karriär och den tredje kategorin var Cape Pigeon för personer som rundat Kap Horn utan att ha eller senare få kaptensgrad.
Klubben var tätt sammankopplad med framväxten och bevarandet av det maritima kulturarvet på Åland och har ett nära samarbete med Ålands Nautical Club, Ålands sjöfartsmuseum, fartyget Pommern och Pommerns segelsömmare och gastar.
Den internationella klubben med alla nationella sektioner lades ner 2003 i St. Malo, i samma ort som den ursprungligen grundats år 1937. Medelåldern hade börjat bli hög bland medlemmarna och de riktiga "kap hornarna" började vara få till antalet. Nyrekrytering enligt de gamla medlemsprinciperna kunde inte heller ske. De äkta kap hornarna var helt enkelt ett utdöende släkte. Man valde då att lägga ner klubben på ett värdigt sätt medan det fortfarande fanns aktiva medlemmar. På Åland hade den den åländska sektionen redan innan klubbens nedläggning år 2003 omformats till Ålands Kap Hornförening som fortfarande håller traditionen vid liv med buffelluncher och träffas första torsdagen varje månad på Restaurang Nautical. Till luncherna är både medlemmar och andra intresserade personer välkomna.
Det finns ett fåtal äkta kap hornare kvar i livet (not. 2022), de som finns kvar i Finland och bl.a. i Australien seglade som besättningsmän på de åländska segelfartygen under andra hälften av 1940-talet, under de sista åren av segelsjöfart då det i princip enbart var de åländska segelfartygen som fanns kvar på världshaven. Den yngsta kap hornare som antagits som medlem i föreningen föddes ombord på Passat år 1946 och antogs på de meriterna som medlem.

Swedish

-Other actor
-Other actor
Kåhre, Karl (1913 - 2000) [sv] Hederspresident och medlem

-Other actor
-Specification
Hederspresident och medlem
Swedish
-Other actor
-Specification
Albatrossmedlem
Swedish
Albatrossmedlem i Åländska sektionen av Kap horn klubben.

-Other actor
-Description
Albatrossmedlem i Åländska sektionen av Kap horn klubben.
Swedish
-Other actor
-Other actor
Swedish
-Specification
albatrossmedlem
Swedish
-Other actor
-Other actor
-Other actor
Öjst, Werner (1901 - 1977) [sv] medlem, s.k. albatross

-Other actor
-Specification
medlem, s.k. albatross
Swedish
Entity with id 52648c58-d815-4f59-9677-f268997fdc21 is missing

Reference
Karlsson, Henrik: "AICH - Kap hornklubben" Sjöhistorisk årsskrift för Åland nr. 15
Swedish