Description
Fyrmastade barken Pommern ägdes av Gustaf Eriksons rederi 1923-1953. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 09:20:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/90b3a704-253c-4967-b241-07bd5ba4c502 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pommern
Swedish

Other name
Mneme

-Name
Mneme
Swedish
Description
Fyrmastade barken Pommern ägdes av Gustaf Eriksons rederi 1923-1953.
Swedish

Technical description
Dödvikt 4000 tons. Poop 37 fot, back 32 fot. Ratt med skruv på poopen. Däckshus för besättningen. Ångpanna för spel och lastvinsch, motorvinsch, brassvinschar, 4 lastluckor. Saknar röjlar.
Swedish

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Pommern byggdes i Glasgow 1903 av J. Reid & CO på beställning av det tyska rederiet Wencke & Söhne i Hamburg. Rederiet gav sina fartyg namn ur den grekiska mytologin och döpte henne till Mneme, förkortning av minnets gudinna Mnemosyne. År 1906 köptes Mneme av storredaren Laeisz i Hamburg, och införlivad i "The Flying P-Line" fick hon namnet Pommern. När hon i mars 1921 anlände till Delfzijl överlämnades hon till grekiska staten som krigsskadestånd.
Då grekerna bjöd ut Pommern till salu i maj 1923 köpte Gustaf Erikson fartyget. Pommern seglade till Sydafrika och Australien främst med salpeter- och vetelaster fram till andra världskriget då fartyget blev liggande overksam i hemmahamnen i Mariehamn. 1944 seglade Pommern till Stockholm för att fungera som spannmålsmagasin och efter en resa med spannmål från Stockholm till Åbo lades fartyget åter upp i Mariehamn. Ett försök av rederiet att placera henne som logementfartyg under olympiaden i Helsingfors 1952 misslyckades på grund av höga kostnader för ombyggnad. Skeppsredare Edgar Erikson, dåvarande vd för Gustaf Eriksons rederi, beslöt år 1953 i samråd med sin syster fru Eva Hohenthal att donera fartyget till Mariehamns stad. Staden förband sig att bevara Pommern som stationärt museifartyg i minst femton år. Pommern har sedan donationen fungerat som museifartyg i Mariehamns stads ägo med Ålands sjöfartsmuseum som driver verksamheten ombord.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 2376 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
2376
Nettotonnasje [no]: 2114 nettoregisterton [sv]

-Value
2114
Lengde [no]: 294´8 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
294´8
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 43´4 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
43´4
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 24´5 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
24´5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1903 Glasgow (By) [no], ,
Byggd av J. Reid&Co

-Time
1903
-Dating comment
Byggd av J. Reid&Co
Swedish

-Place reference
Glasgow (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål

Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1923 - 1953
--Earliest time
1923
--Latest time
1953
-Role
English

Swedish

-Role
English

Swedish

Reference
Kåhre, Georg Kåhre, karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

DigitaltMuseum
021177787833
-Id
021177787833
-System
DigitaltMuseum