Jansson, Albert (1883 - 1953) [sv]

Jansson, Albert (swedish)

Personer med anknytning till maritim verksamhet på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Redare verksam på Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
07/08/2017 09:27:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3fdea87b-a5e8-4547-af46-20d96fa47eb3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jansson, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Jansson
Swedish

Description
Redare verksam på Åland.
Swedish

Birth
24/01/1883

-Time
24/01/1883
-Time
07/07/1953
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Danish

Norwegian nynorsk

--Place
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

--Place
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality
Biography

Verksam som redare och handelsman i Saltvik och Mariehamn. Efter att ha spenderat drygt 10 år i Amerika blev Jansson handelsman i Nääs, Saltvik, en syssla som han innehade i drygt 30 år. Efter andra världskriget blev han redare och var bl.a. huvudägare för sksk Svea, maux Tankar, maux Venus och maux Johannes och senare för ångfartygen ss Hera och ss Helena. Han fungerade även som flaggredare för flertalet ångfartyg. Han satt i styrelsen för bl.a. Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och Ålands Köpmannaförening och fungerade som revisor för Ålands landskapsregering och Sjöassuransföreningen i Finland. Han var politiskt aktiv och var invald i Ålands landsting.

Swedish

-Other actor
Occupation
-Occupation
Swedish
Activity
Rederiverksamhet

-Type of activity
Rederiverksamhet
Swedish
Butikshandel

-Type of activity
Butikshandel
Swedish
Reference
Ålands Sjöfart nr 4 1943
Swedish

DigitaltMuseum
021036831729
-Id
021036831729
-System
DigitaltMuseum