Archibald Russel (1905) [sv]

Archibald Russel (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Fyrmastade barken Archibald Russel ägdes av Gustaf Erikson 1924-1949 [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
26/06/2020 11:31:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3c9ac8a4-97ec-46a5-b617-404d01babf0b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Archibald Russel
Swedish

Description
Fyrmastade barken Archibald Russel ägdes av Gustaf Erikson 1924-1949
Swedish

Technical description
Dödvikt 3.950 tons. Dubbla brammar, röjlar, enkel mesan. Poop 41, back 36 fot. Styrhytt på poopen. Brassvinschar, 4 lastluckor, Skandia-motor för lastning och lossning. Däckshus för besättningen.
Swedish

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Archibald Russel var den sista fyrmastade barken som byggdes på ett brittiskt varv. Gustaf Erikson köpte fartyget 1924 av redaren John Hardie & Son i Glasgow för 5500 pund.
Under resan 1928 från Geelong, Australien drabbades fartyget av en svår storm där två man ur besättningen förolyckades, Efter lastning av vete i Geelong avseglade fartyget den 21 februari mot Queenstown. Efter passerandet av Kap Horn råkade man ut för stormigt väder söder om Falklandsöarna. I gryningen den 2 april beordrades en matros och en skeppselev ut på klyvarbommen för att bärga ett försegel. Under arbetets gång överraskades de av en överbrytande sjö som kastade dem i havet. I den hårda vinden kunde inga räddningsåtgärder vidtas för att rädda de nödställda männen. Övrig besättning kunde se dem försvinna akteröver i den grova sjön och försvinna i havet.
År 1938 övertog kapten Paul Sommarlund befälet på Archibald Russel, han hade då tjänstgjort ombord i 6 år som andre styrman, därefter som första styrman och nu från 1938 som befälhavare. Han var befälhavare under fartygets sista resa från Port Germein till Falmouth. Man avseglade den 3 april 1939 från Port Germein och anlände den 2 augusti till Falmouth efter 121 dygn varefter man beordrades till Hull, dit hon anlände i slutet av augusti samma år. Innan Archibald Russel blev utlossad i början av september hade andra världskriget brutit ut.
I avvaktan på den fortsatta utvecklingen av krigsläget beslöt redaren lägga upp fartyget i Goole utanför Hull. Efter den diplomatiska brytningen mellan Finland och England beslagtog engelska staten fartyget och använde det för lagring av kopra.
I januari 1942 då England förklarade krig mot Finland , togs Archibald Russel som "god pris". Fartygets topp och märsstänger riggades ned.
År 1948 bogserades "Russel" till Tyne och förtöjdes vid bojar i Dunston ovanför Newcastle. Samma år återlämnades fartyget till Gustaf Erikson. Fartyget var då i så dåligt skick att Gustaf Erikson bestämde sig för att bjuda ut henne till salu och nedskrotning. År 1949 såldes hon till British Iron and Steel Company i Gateshead.
På Edgar Eriksons order tillvaratogs galjonsfiguren och en del inventarier som fraktades hem till Mariehamn och donerades till Ålands Sjöfartsmuseum.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 2354 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
2354
Nettotonnasje [no]: 2048 nettoregisterton [sv]

-Value
2048
Lengde [no]: 291´3 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
291´3
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 42´9 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
42´9
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 24´0 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
24´0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1905
byggd av Scott & Co i Greenock.

-Time
1905
-Dating comment
byggd av Scott & Co i Greenock.
Swedish
Wrecked
1949
Köptes och skrotades av British Iron and Steel Company i Gateshead.

-Time
1949
-Description
Köptes och skrotades av British Iron and Steel Company i Gateshead.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1924 - 1949
--Earliest time
1924
--Latest time
1949
-Role
English

Swedish

-Actor
-Role
English

Swedish

-Timespan
1922 - 1927
--Earliest time
1922
--Latest time
1927
-Role
English

Swedish

-Role
English

Swedish
Reference
Kåhre, Georg, Kähre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

DigitaltMuseum
021177955913
-Id
021177955913
-System
DigitaltMuseum