Organisasjoner

Organisationer (svensk), Organization (engelsk), Organisaatio (finsk), Organisatsioon (estnisk)

Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/90af5dab-5a99-4855-a55c-1564fbdf552d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 21 treff.
Status
Beta
Totalt antall poster
49
Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:37:09
Datasett
Status
I drift
Totalt antall poster
42
Innholdet oppdatert
17.01.2018 08:49:38
Datasett
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
1
Innholdet oppdatert
13.10.2017 13:49:54
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
9
Innholdet oppdatert
02.01.2018 15:45:02
Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
448
Innholdet oppdatert
15.02.2018 15:56:12
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
322
Innholdet oppdatert
22.12.2017 10:00:48
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
2067
Innholdet oppdatert
05.10.2015 09:41:19
Datasett
Ansvarlig forvalter
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1107
Innholdet oppdatert
11.04.2018 12:19:27
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
324
Innholdet oppdatert
03.04.2018 17:47:10
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no

Kategorier


Status
[Verdi savnes]
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
17.11.2016 14:47:17
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
05.09.2017 14:06:33
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens försvarshistoriska museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
676
Innholdet oppdatert
05.12.2016 14:13:26
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
15.03.2016 13:53:34
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
10
Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:18:41
Datasett
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
11
Innholdet oppdatert
15.01.2018 11:14:55
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
5
Innholdet oppdatert
15.03.2018 15:16:44
Datasett
Ansvarlig forvalter
Hälsinglands Museum (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
14.08.2017 14:31:55
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
15143
Innholdet oppdatert
21.03.2018 10:35:04
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
1
Innholdet oppdatert
12.12.2017 15:35:17
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
79
Innholdet oppdatert
26.06.2017 09:39:27
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Organisasjoner
Bokmål

Organisationer
Svensk

Organization
Engelsk

Organisatsioon
Estnisk

Organisaatio
Finsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk