Organisasjoner

Organisationer (svensk), Organization (engelsk), Organisaatio (finsk), Organisatsioon (estnisk)

Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/90af5dab-5a99-4855-a55c-1564fbdf552d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 22 treff.
Status
Beta
Totalt antall poster
49
Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:37:09
Datasett
Status
I drift
Totalt antall poster
42
Innholdet oppdatert
17.01.2018 08:49:38
Datasett
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
1
Innholdet oppdatert
13.10.2017 13:49:54
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
9
Innholdet oppdatert
02.01.2018 15:45:02
Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
448
Innholdet oppdatert
15.02.2018 15:56:12
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
322
Innholdet oppdatert
22.12.2017 10:00:48
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
2067
Innholdet oppdatert
05.10.2015 09:41:19
Datasett
Ansvarlig forvalter
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1107
Innholdet oppdatert
11.04.2018 12:19:27
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
320
Innholdet oppdatert
03.04.2018 17:47:10
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no

Kategorier


Status
[Verdi savnes]
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
17.11.2016 14:47:17
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
05.09.2017 14:06:33
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens försvarshistoriska museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
676
Innholdet oppdatert
05.12.2016 14:13:26
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
09.08.2017 08:44:12
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
15.03.2016 13:53:34
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
9
Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:18:41
Datasett
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
11
Innholdet oppdatert
15.01.2018 11:14:55
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
5
Innholdet oppdatert
15.03.2018 15:16:44
Datasett
Ansvarlig forvalter
Hälsinglands Museum (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
14.08.2017 14:31:55
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
15143
Innholdet oppdatert
21.03.2018 10:35:04
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
1
Innholdet oppdatert
12.12.2017 15:35:17
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Organisasjoner
Bokmål

Organisationer
Svensk

Organization
Engelsk

Organisatsioon
Estnisk

Organisaatio
Finsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Linker fra Digitalt Museum

Eier Antall referanser