Kulturarv

Kulturarv (nynorsk), Kulturarv (svensk)

Emneord for foto (Regionmuseene i Rogaland)

Beskrivelse
Kategorien består av ulike former for kulturminner og kulturlandskap.
Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 12:38:49
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b3a70841-995a-4462-a028-d5836d9c7c21 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kulturarv
Bokmål

Kulturarv
Nynorsk

Kulturarv
Svensk

Beskrivelse
Kategorien består av ulike former for kulturminner og kulturlandskap.
Bokmål