Sverige (Land) Plassholdere

Sverige (svensk), Sweden (engelsk)

Land (Eksterne data)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
22.03.2016 20:40:22
19.05.2018 23:30:48
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#se
Navn
Sverige
Bokmål

Sverige
Svensk

Sweden
Engelsk

Kode
752
se
swe
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i