AF CHAPMAN (1888 JVKL) [sv]

AF CHAPMAN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Tremastad fullriggare [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/06/2016 15:56:27
22/06/2019 00:53:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/82ced3df-6060-4806-b97b-1251e790ff39 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AF CHAPMAN
Swedish

Other name
DUNBOYNE

-Name
DUNBOYNE
Swedish

G. D. KENNEDY

-Name
G. D. KENNEDY
Swedish

Description
Tremastad fullriggare
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Home port
-Place reference
--Place
-Timespan
1949 ongoing

--Earliest time
1949
--Latest time
ongoing
Identification
-Identifier
-Number
5734
Signal letters
JVKL
Type of vessel
Norwegian bokmål


Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Af Chapman byggdes på Irland som Dunboyne och gick som lastfartyg på Australien. Hon såldes 1908 till Norge och 1915 till Rederiaktiebolaget Transatlantic. Fartyget bytte då namn till G. D. Kennedy och byggdes om till skolskepp. 1923 såldes fartyget till den svenska flottan, bytte namn till Af Chapman och användes som övningsfartyg. 1934 togs det ur aktiv tjänst och 1947 köptes det av Stockholms stad. Sedan 1949 ligger fartyget förtöjt vid Skeppsholmen och används av Svenska turistföreningen som vandrarhem.

Swedish

Measurement
Längd över allt [sv]: 74,73 meter (m) [no]

-Value
74,73
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 11,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
11,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 6,94 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
6,94
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Tonnasje [no]: 1492 ton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1492
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Launched
1888 United Kingdom (Country) Whitehaven, England

-Time
1888
-Place reference
United Kingdom (Country) Whitehaven, England

--Place
--Place (text)
Whitehaven, England
Swedish
Reference
Selling, [Carl] Gösta [August], Af Chapman: fullriggaren som blev vandrarhem, Svenska turistföreningen, Stockholm, 1949
Swedish

Svensk skeppslista
Swedish